PLATFORMA SZKOLENIOWA
NEWSROOM

Platforma ATS eLearning

opis systemu

Platforma ATS eLearning stworzona została z myślą o udostępnianiu szkoleń e-learning oferowanych przez ATS Aviation Training and Support jak również szkoleń organizowanych na zlecenie podmiotów zewnętrznych działających na rynku lotniczym.

Dostęp do Platformy zapewniany jest w sposób ciągły (24/7/365) i możliwy jest z dowolnego miejsca na Świecie z dostępem do Internetu.

Pamiętaj, że do
ATS eLearning możesz zalogować się na urządzeniu klasy PC, czyli na komputerze stacjonarnym albo na laptopie.
Ze względu na funkcjonalność Systemu, nie jest możliwe wykorzystanie do tego celu urządzeń mobilnych.

Platforma składa się z 4 modułów:
Login: założenie konta Użytkownika i logowanie do Systemu
Student-MyCourses: szkolenia, egzaminy, materiały szkoleniowe, certyfikaty
Superuser: zarządzanie szkoleniami i monitorowanie postępów nauki, nadzór nad uczestnikami szkoleń, przydzielanie szkoleń, tworzenie kont Studentów oraz grup szkoleniowych (dedykowany dla prezedstawiciela organizacji lotniczej)
Admin: zarządzanie Systemem (niedostępny dla Użytkownika)

Poniżej znajdziesz szczegółowy opis funkcjonalności poszczególnych modułów.
Dodatkowo, każdy Użytkownik po zalogowaniu na własne konto, posiada dostęp do cyfrowego Podręcznika Użytkownika (User's Guide), zawierającego szczegółowy opis Platformy oraz objaśnienia funkcjonalności "krok po kroku".

moduł STUDENT

My Courses

 • Lista szkoleń znajdujących się na koncie Użytkownika wraz z informacjami szczegółowymi (opis, zakres, wymagania, czas trwania, kod, numer edycji, imię i nazwisko osoby przydzielającej szkolenie (bardzo przydatne w przypadku grup szkoleniowych), czas ostatniego logowania do szkolenia (data, hh:mm:ss), numer ostatniego rozdziału oraz lekcji (modułu) z którego korzystał Użytkownik, wymagana data ukończenia szkolenia (standardowo: 1 rok od chwili zakupu szkolenia, może być ustalana indywidualnie przez Superusera przydzielającego szkolenie Użytkownikowi)

 • Postęp szkolenia wyrażony w postaci graficznej oraz w skali procentowej

 • Dostęp do poszczególnych szkoleń (aktywnych)

 • Dostęp do egzaminu (jeśli egzamin jest wymagany oraz jest udostępniony po ukończeniu szkolenia)

 • Generowanie i wyświetlanie certyfikatów

 

Course

 • Lista rozdziałów oraz lekcji (modułów) wybranego szkolenia

 • Ekran multimedialny (animacje oraz dźwięk)

 • Testy cząstkowe sprawdzające wiedzę dotychczas omawianą

 

Exam

 • Informacje dotyczące zasad przeprowadzenia egzaminu w formie testu dla wybranego szkolenia

 • Lista pytań testowych wraz z punktacją oraz oznaczeniem odpowiedzi dotychczas udzielonych

 • Zegar cyfrowy odliczający czas pozostały do końca egzaminu (hh:mm:ss) wraz z komunikatami głosowymi

 • Pytania testowe wraz z możliwymi odpowiedziami

 • Podsumowanie egzaminu po jego zakończeniu wraz z wykazem odpowiedzi prawidłowych i nieprawidłowych, które zostały udzielone przez Użytkownika

 • Wynik egzaminu

 

Training Materials

 • Lista zawierająca: materiały szkoleniowe, ćwiczenia, ekstrakt zawierający najważniejsze informacje, które mogą być przydatne podczas szkolenia oraz po jego ukończeniu

 • Okno podglądu wybranego dokumentu

 • Możliwość wyświetlenia wybranego dokumentu w oddzielnym oknie oraz jego wydruk

 • Ćwiczenia zawierają indywidualny numer (ID) używany podczas szkolenia

 • Do każdego szkolenia dołączany jest jego zakres (w języku polskim i angielskim), będący załącznikiem do Certyfikatu

 

My Certificates

 • Wykaz Certyfikatów z możliwością wyświetlenia, zapisu oraz wydruku

 • Informacje zawierające: liczbę uzyskanych punktów podczas egzaminu, próg zaliczenia, liczbę pytań, liczbę udzielonych odpowiedzi w tym odpowiedzi poprawnych, datę oraz czas zdania egzaminu (dotyczy egzaminów zakończonych wynikiem pozytywnym)

 

Buy Course

 • Oferta szkoleń: szczegółowe opisy, warunki, czas trwania, kod szkolenia, tematyka i zakres szkolenia

 • Możliwość dokonania zakupu szkoleń: Cena brutto oraz ilość szkoleń, które Użytkownik zamierza zakupić

 • Koszyk zawierający szkolenia wybrane do zakupu: nazwa, kod, edycja, ilość, cena jednostkowa, stawka i wartość VAT, suma brutto

 • Posumowanie: kwota brutto oraz VAT

 • Wybór metody płatności (online albo przelew bankowy)

 • Podsumowanie zamówienia zawierające szczegółowe dane dotyczące zamówienia oraz dane Zamawiającego (Użytkownik) i dane do faktury

 • W przypadku przelewu online – przekierowanie do serwisu obsługującego płatności, z którymi ATS Aviation Training and Support  posiada podpisaną Umowę

 

My Account

 • Dane oraz ustawienia Użytkownika w tym, dane do faktury (muszą zostać poprawnie uzupełnione przed dokonaniem zakupu szkoleń)

 • Możliwość zmiany hasła Użytkownika

 • Możliwość wyboru języka interfejsu Systemu (polski lub angielski)

 • Data i czas (hh:mm:ss) dotyczące: założenia, aktualizacji (zmian) Konta Użytkownika oraz imię i nazwisko osoby, która dokonała aktualizacji

 • Spersonalizowane logo (w przypadku podmiotów, organizacji lotniczych)

 • Możliwość kontaktu z nami bezpośrednio z poziomu Platformy: messenger oraz e-mail

 

Uwaga: dostęp do Platformy ATS eLearning możliwy jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników

moduł SUPERUSER

Superuser

 • Wykaz zakupionych szkoleń z tytułem, zakresem, kodem oraz edycją szkolenia

 • Ilość zakupionych szkoleń wraz z ilością szkoleń dostępnych (do przydzielenia Użytkownikom)

 • Wykaz Użytkowników (Studentów) danej organizacji reprezentowanej przez Superusera wraz ze szkoleniami przypisanymi do Studenta, w tym: nazwa szkolenia, kod, edycja data dostępności (od dnia), data graniczna ukończenia szkolenia (do dnia), data przydzielenia, informacja czy egzamin jest wymagany

 • Możliwość filtrowania i wyszukiwania szkoleń oraz użytkowników

 • Możliwość przydzielania wybranego szkolenia Studentom (manualnie lub automatycznie)

 • Możliwość określania dat granicznych dla przydzielanych szkoleń (standardowo 1 rok od chwili przydzielenia szkolenia)

 • Możliwość anulowania przydzielenia wybranego szkolenia (pod warunkiem, że szkolenie nie zostało jeszcze rozpoczęte przez Studenta)

 

Users Register

 • Definiowanie kont Użytkowników (Studentów) wraz z określeniem preferowanego języka (POL/ENG) – system automatycznie wysyła powiadomienia na adres e-mail Użytkownika

 • Możliwość tworzenia grup szkoleniowych oraz określania ról przypisanych danym Użytkownikom

 • Możliwość deaktywowania istniejącego Użytkownika (bez konieczności usuwania jego Konta)

 • Możliwość modyfikacji danych istniejących Kont Użytkowników

 • Usuwanie istniejących Kont Użytkowników

 • Możliwość filtrowania i wyszukiwania Użytkowników

 

Courses Register

 • Rejestr szkoleń z informacjami dotyczącymi danego szkolenia zgodny z ofertą szkoleniową

 • Liczba Studentów dla których dane szkolenie zostało przydzielone

 • Liczba Studentów którzy: rozpoczęli szkolenie, dotychczas nie zalogowali się do szkolenia, zakończyli szkolenie, pomyślnie zdali egzamin (jeśli jest wymagany)

 • Wykaz Użytkowników (Studentów) dla których dane szkolenie zostało przydzielone

 • Informacje dotyczące statusu szkolenia indywidualnie dla każdego Studenta: postęp, data i czas ostatniego logowania do szkolenia, adres e-mail, szkolenia zakończone (tak/nie), nazwa grupy (patrz Users Register), egzamin zakończony (tak/nie), data przydzielenia szkolenia, data dostępności szkolenia (od dnia), data graniczna zakończenia szkolenia (do dnia), Certyfikat dostępny (tak/nie), numer oraz data wystawienia Certyfikatu (jeśli jest dostępny)

 • Możliwość filtrowania szkoleń według statusu 

 

Buy Course

Funkcjonalność analogiczna do Buy Course Modułu Student (patrz opis powyżej)

Superuser reprezentuje dany podmiot (organizację) i w imieniu tego podmiotu dokonuje zakupu szkoleń znajdujących się na Platformie.

 

My/Company Account

Funkcjonalność analogiczna do My Account Modułu Student (patrz opis powyżej) zawierająca dodatkowo możliwość zapisu danych dotyczących reprezentowanego podmiotu (organizacji).

 

 

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do modułu Superuser, skontaktuj się z nami: elearning @atsaero.eu

 

moduł LOGIN

 

Moduł Login umożliwia:

 • Założenie konta Użytkownika

 • Zalogowanie do Systemu

 • Przypomnienie hasła dla istniejącego Konta Użytkownika

moduł ADMIN

Moduł Admin służy do kompleksowego zarządzania Systemem i jest dostępny wyłącznie dla upoważnionych użytkowników reprezentujących ATS
 

SZKOLENIA E-LEARNING

SZKOLENIA MIXED

Zaufali nam m.in.
Przydatne linki
KONTAKT
ATS Aviation Training and Support Sp. z o.o.
e-mail: info @ atsaero.eu
KRS:  0000766210  REGON: 382289504  NIP: 5223146482
Copyright © 2019 - 2021 ATS Aviation Training and Support Sp. z o.o.  ·  All Rights reserved  ·  e-mail: info @ atsaero.eu