Dokumentacja operacyjna stanowi  zbiór informacji oraz zasad niezbędnych do wykonywania operacji w sposób bezpieczny i efektywny, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami.

W większości przypadków podlega ona zatwierdzeniu przez właściwy organ prowadzący nadzór nad lotnictwem cywilnym w danym kraju.

Zapewniamy kompleksowe opracowanie dokumentacji operacyjnej jak również zmian do dokumentacji już istniejącej. Oferta skierowana jest do operatorów komercyjnych (CAT, SPO, SPO-HR) jak również prywatnych użytkowników statków powietrznych (GA/NCC) oraz agentów obsługi naziemnej i obejmuje następujące dokumenty:

OPS Manual
Instrukcja Operacyjna (części A, B, C, D)
SMM
SMS Manual
MEL
Minimum Equipment List
EFB Manual
Podręcznik Użytkowania EFB
WBM
Weight and Balance Manual
LS
Load & Trim Sheet (Arkusz Załadunku i Wyważania)
EDP
Electronic Data Processing
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
facebook
messenger
e-mail