Forma szkolenia:
e-learning
Czas trwania:
1h 00m
Dostępność:
24/7
Egzamin/Test:
TAK
Certyfikat:
TAK
 
CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy w zakresie Obowiązki  skoczka nadzorującego uczniów-skoczków na pokładzie statku powietrznego osobie ubiegającej się o uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego - Klasa wyszkolenia C

PROGRAM SZKOLENIA
 • TEORIA SKOKU: OBLICZANIE PUNKTU ZRZUTU TEORETYCZNIE

 • TEORIA ZNIESIENIA LINIOWEGO I ZASIĘGU SPADOCHRONU

 • LINIA SPRAWDZENIA - KONTROLA SPADOCHRONÓW ORAZ WYPOSAŻENIA SKOCZKA

 • ZAJMOWANIE MIEJSCA NA POKŁADZIE STATKU POWIETRZNEGO

 • WSPÓŁPRACA Z ZAŁOGĄ STATKU POWIETRZNEGO

 • PODCZEPIANIE LIN DESANTOWYCH

 • KONTROLA SPOSOBU ODDZIELENIA OD STATKU POWIETRZNEGO ORAZ OMÓWIENIE PRZEBIEGU WYSKOKU

 • SYGNAŁY I KOMENDY DO SKOKU

 • ZASADY ZRZUTU SONDY (JEŚLI WYSTĘPUJE)

 • CZYNNOŚCI W PRZYPADKU SYTUACJI NIEBEZPIECZNYCH NA POKŁADZIE STATKU POWIETRZNEGO

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UCZNIA-SKOCZKA

METODY I FORMY SZKOLENIA
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej na Platformie ATS eLearning.
Tekst, grafiki, wykresy, testy cząstkowe w trakcie szkolenia mające na celu utrwalenie wiedzy
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin on-line w formie testu jednokrotnego wyboru
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia.
Certyfikat w języku polskim oraz angielskim dostępny on-line z poziomu konta uczestnika szkolenia.
 
Szkolenie opracowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Poz.664)
 
CENA SZKOLENIA
info@atsaero.eu
Jest to szkolenie dedykowane (zamknięte) dostępne dla organizacji lotniczych 

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem szkolenia i udostępnienia go w ramach działalności swojej organizacji - skontaktuj się z nami
 
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
facebook
messenger
e-mail