Forma szkolenia:
e-learning
Czas trwania:
0h 30m
Dostępność:
24/7
Egzamin/Test:
TAK
Certyfikat:
TAK
 
CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy w zakresie Budowy i zasad użytkowania spadochronu desantowego osobie ubiegającej się o uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego - Klasa wyszkolenia B. Skierowane jest do osób, które będą wykonywać skoki z użyciem spadochronu desantowego (czasza okrągła)

PROGRAM SZKOLENIA
  • BUDOWA SPADOCHRONU DESANTOWEGO (na przykładzie MC-6)

  • Czasza główna

  • Zakładanie uprzęży spadochronu

  • CZYNNOŚCI SKOCZKA PO ODDZIELENIU SIĘ OD STATKU POWIETRZNEGO

  • Prawidłowe wyjście ze tatku powietrznego, prawidłowa pozycja ciała, odliczanie

  • Sprawdzenie stanu czaszy i uzyskanie kontroli nad czaszą spadochronu

  • Uważna obserwacja przestrzeni oraz monitorowanie prędkości opadania

  • Przygotowanie do lądowania

  • Lądowanie

  • SPADOCHRON DESANTOWY – KLUCZOWE ZAGADNIENIA

METODY I FORMY SZKOLENIA
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej na Platformie ATS eLearning.
Tekst, grafiki, wykresy, testy cząstkowe w trakcie szkolenia mające na celu utrwalenie wiedzy
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin on-line w formie testu jednokrotnego wyboru
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia.
Certyfikat w języku polskim oraz angielskim dostępny on-line z poziomu konta uczestnika szkolenia.
 
Szkolenie opracowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Poz.664)
 
CENA SZKOLENIA
info@atsaero.eu
Jest to szkolenie dedykowane (zamknięte) dostępne dla organizacji lotniczych 

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem szkolenia i udostępnienia go w ramach działalności swojej organizacji - skontaktuj się z nami
 
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
facebook
messenger
e-mail