Forma szkolenia:
e-learning
Czas trwania:
6h 45m + ćwiczenia
Dostępność:
24/7
Egzamin/Test:
TAK
Certyfikat:
TAK
 
CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych oraz umiejętności zastosowania jej w praktyce.

 

Ponadto, po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie umiejętności do:

 

 • dokonywania ulepszeń w swoich operacjach, dzięki którym zapobiegniesz kosztownym wypadkom, incydentom i zdarzeniom

 • opracowywania, zarządzania i monitorowania SMS w swoim obszarze;

 • przestrzegania wymagań branżowych i ulepszenia współpracy z organami regulacyjnymi

 • używania SMS-a jako efektywnego narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem, wydajnością i produktywnością

 • korzystania z narzędzi zarządzania ryzykiem w celu poprawy wydajności w zakresie bezpieczeństwa

KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli kadry zarządzającej:

 • Kierownik Odpowiedzialny

 • Kierownik Operacji Lotniczych

 • Kierownik Operacji Naziemnych

 • Kierownik Monitorowania Zgodności

 • Kierownik Ochrony

 • Kierownik CAMO

 • Kierownik Part-145

 • Kierownik Part-M, Dyrektor Handlowy

 

pełniących obowiązki w następujących organizacjach:

 • przedsiębiorstwa lotnicze

 • porty lotnicze

 • lotniska aeroklubowe i prywatne

 • przewoźnicy lotniczy

 • ośrodki szkoleniowe

 

W szkoleniu mogą wziąć również udział osoby zainteresowane problematyką zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie.

METODY I FORMY SZKOLENIA
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej na Platformie ATS eLearning.
Narracja (lektor-instruktor), animacje, ćwiczenia do samodzielnego wykonania, testy cząstkowe w trakcie szkolenia

METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin on-line w formie testu jednokrotnego wyboru
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia.
Certyfikat w języku polskim oraz angielskim dostępny on-line z poziomu konta uczestnika szkolenia.
ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA
 • Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS)

 • Wymogi i podstawy prawne (w tym: Aneks 19 ICAO, SMM IV ICAO, Rozporządzenia UE)

 • Wdrażanie SMS w organizacji

 • Struktura i dokumentacja SMS

 • Polityka bezpieczeństwa Just Culture/Safety Culture

 • Personel – wymagania, obowiązki, uprawnienia

 • Komunikacja/szkolenia

 • Promocja bezpieczeństwa

 • Wypadki – studium przypadku (omówienie zdarzeń lotniczych)

 • Identyfikacja zagrożeń (ćwiczenia praktyczne)

 • Ocena ryzyka (ćwiczenia praktyczne)

 • Zarządzanie ryzykiem

 • Modele: Reason’a oraz SHELL

 • Systemy raportowania

 • Zarządzanie zmianami

 • Wprowadzenie do zagadnienia Czynnika Ludzkiego

 • Podejmowanie akcji korygujących, koniecznych do utrzymania akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa

 • Etapy wdrażania SMS-a w organizacji

 • Wprowadzenie do Planu Zarządzania w Sytuacjach Kryzysowych (ERP)

 • Mierzenie efektywności SMS

 • Ciągłe ulepszanie systemu bezpieczeństwa

 • Systemowe podejście: Bezpieczeństwo (SMS), Monitorowanie Zgodności/Jakość (CMS/QMS), Ochrona (SeMS)

 • Zintegrowane systemy zarządzania (IMS): od rozproszonych systemów zarządzania i działań do skoncentrowanych: informacja, skoncentrowana praca i wspólne działania

 • Audyty bezpieczeństwa

 
CENA SZKOLENIA
350,00 PLN + VAT
Nasze szkolenia możesz zakupić korzystając z Platformy ATS eLearning

W celu zalogowania się do Platformy należy utworzyć konto Użytkownika

Zakupione szkolenia zostaną automatycznie udostępnione na Twoim koncie
 
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
facebook
messenger
e-mail