Forma szkolenia:
e-learning
Czas trwania:
8h 55m
Dostępność:
24/7
Egzamin/Test:
TAK
Certyfikat:
TAK
 
CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu uzyskanie wiedzy teoretycznej z zakresu Human Factors in Aviation w organizacjach lotniczych oraz umiejętności zastosowania jej w praktyce.

KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU

Szkolenie adresowane jest do pracowników wykonujących swoje obowiązki w następujących organizacjach:

 • organizacje lotnicze

 • porty lotnicze

 • lotniska aeroklubowe i prywatne

 • przewoźnicy lotniczy

 • ośrodki szkoleniowe

 • organizacje obsługowe PART-145

 • organizacje zarządzania ciągłą zdatnością do lotu zgodnie z Part M

 

w szczególności:

 • Personel kierowniczy

 • Personel operacyjny (lotniczy i obsługi naziemnej)

 • Personel certyfikujący, poświadczający, wspomagający obsługę, mechanicy lotniczy

 • Pracownicy działów planistycznych, inżynierowie, personel działów śledzenia zapisów

 • Pracownicy systemu kontroli jakości

 • Wyspecjalizowany personel obsługowy

 • Kadra dydaktyczna organizacji szkoleniowych certyfikowanych wg PART-147

 • Kandydaci do licencji mechanika obsługi przygotowujący się do egzaminu z Modułu 9 „Human Factor”

 • Pracownicy działów zaopatrzenia i logistyki

 • Operatorzy wyposażenia naziemnego

 

W szkoleniu mogą wziąć również udział osoby zainteresowane problematyką HF w lotnictwie.

 

METODY I FORMY SZKOLENIA
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej na Platformie ATS eLearning.
Narracja (lektor-instruktor), animacje, ćwiczenia do samodzielnego wykonania, testy cząstkowe w trakcie szkolenia

METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin on-line w formie testu jednokrotnego wyboru
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia.
Certyfikat w języku polskim oraz angielskim dostępny on-line z poziomu konta uczestnika szkolenia.
ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA
 • Wprowadzenie do tematyki Czynnika Ludzkiego w lotnictwie

 • Model SHELL

 • Kultura bezpieczeństwa/Just Culture

 • Czynniki organizacyjne

 • „Parszywa dwunastka”

 • Błąd ludzki

 • Ergonomia

 • Psychologia poznawcza

 • Model Reason’a

 • Zjawisko poznania

 • Umiejętności, kompetencje

 • Świadomość sytuacyjna

 • Błędy poznawcze

 • Stres, zmęczenie, sen

 • Dysonans poznawczy

 • Iluzje, procesy poznawcze

 • Podejmowanie decyzji i ryzyko

 • Wydolność ludzka i jej ograniczenia

 • Otoczenie, czynniki sytuacyjne i społeczne

 • Procedury, informacje, narzędzia i zwyczaje

 • Czynnik ludzki i zarządzanie

 • Wprowadzenie do CRM i TRM

 • Praca zespołowa

 • Komunikacja

 • Wprowadzenie do NOTECHS

 • Profesjonalizm i odpowiedzialność

 • Podsumowanie

 
CENA SZKOLENIA
350,00 PLN + VAT
Nasze szkolenia możesz zakupić korzystając z Platformy ATS eLearning

W celu zalogowania się do Platformy należy utworzyć konto Użytkownika

Zakupione szkolenia zostaną automatycznie udostępnione na Twoim koncie
 
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
facebook
messenger
e-mail