Forma szkolenia:
e-learning
Czas trwania:
0h 30m
Dostępność:
24/7
Egzamin/Test:
TAK
Certyfikat:
TAK
 
CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy w zakresie Człowiek - możliwości i ograniczenia osobie ubiegającej się o uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego - Klasa wyszkolenia B

PROGRAM SZKOLENIA
  • PODSTAWY PSYCHOLOGII LOTNICZEJ

  • Uwaga, czujność, stres

  • Zmysły człowieka

  • Układ oddechowy i układ krążenia

  • WPŁYW CHORÓB, ALKOHOLU I ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH NA KONDYCJĘ SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO

  • Schorzenia i choroby

  • Używki i substancje psychoaktywne

  • Zdrowie i higiena

  • NAJCZĘSTSZE URAZY W SPADOCHRONIARSTWIE – PROFILAKTYKA

  • WPŁYW ZMIAN TEMPERATURY I CIŚNIENIA NA ORGANIZM

METODY I FORMY SZKOLENIA
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej na Platformie ATS eLearning.
Tekst, grafiki, wykresy, testy cząstkowe w trakcie szkolenia mające na celu utrwalenie wiedzy
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin on-line w formie testu jednokrotnego wyboru
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia.
Certyfikat w języku polskim oraz angielskim dostępny on-line z poziomu konta uczestnika szkolenia.
 
Szkolenie opracowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Poz.664)
 
CENA SZKOLENIA
info@atsaero.eu
Jest to szkolenie dedykowane (zamknięte) dostępne dla organizacji lotniczych 

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem szkolenia i udostępnienia go w ramach działalności swojej organizacji - skontaktuj się z nami
 
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
facebook
messenger
e-mail