Forma szkolenia:
e-learning
Czas trwania:
1h 00m
Dostępność:
24/7
Egzamin/Test:
TAK
Certyfikat:
TAK
 
CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy w zakresie Ogólne bezpieczeństwo skoków osobie ubiegającej się o uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego - Klasa wyszkolenia B

PROGRAM SZKOLENIA
 • PORUSZANIE SIĘ PO LOTNISKU

 • ZBLIŻANIE SIE DO STATKÓW POWIETRZNYCH

 • ZNAKI I SYGNAŁY STOSOWANE PODCZAS SKOKÓW

 • ZASADY ZACHOWANIA NA POKŁADZIE STATKU POWIETRZNEGO WYWOŻĄCEGO SKOCZKÓW

 • SYTUACJE AWARYJNE NA POKŁADZIE SAMOLOTU, ZASADY POSTĘPOWANIA

 • ZAPOZNANIE Z PRZESZKODAMI W REJONIE LĄDOWANIA SKOCZKÓW

 • PIERWSZA POMOC

 • Zatrucia

 • Złamania kończyn, skręcenia i zwichnięcia stawów

 • Oparzenia

 • Opatrywanie zranień

METODY I FORMY SZKOLENIA
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej na Platformie ATS eLearning.
Tekst, grafiki, wykresy, testy cząstkowe w trakcie szkolenia mające na celu utrwalenie wiedzy
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin on-line w formie testu jednokrotnego wyboru
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia.
Certyfikat w języku polskim oraz angielskim dostępny on-line z poziomu konta uczestnika szkolenia.
 
Szkolenie opracowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Poz.664)
 
CENA SZKOLENIA
info@atsaero.eu
Jest to szkolenie dedykowane (zamknięte) dostępne dla organizacji lotniczych 

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem szkolenia i udostępnienia go w ramach działalności swojej organizacji - skontaktuj się z nami
 
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
facebook
messenger
e-mail