Specjalizujemy się w kompleksowym opracowywaniu i realizacji szkoleń prowadzonych w formie zdalnej z wykorzystaniem naszej Platformy Szkoleniowej ATS eLearning

Szkolenia przygotowywane są przez specjalistów posiadających duże doświadczenie w danej dziedzinie.

Szkolenia spełniają  wymagania dotyczące zawartości merytorycznej jak również warunki określone przez obowiązujące regulacje prawne.

Realizujemy szkolenia "otwarte" dostępne dla każdego oraz szkolenia dedykowane dla danej organizacji lotniczej i dopasowane do jej potrzeb, nazywane również szkoleniami "zamkniętymi".

Oferowane przez nas szkolenia dostępne są na Platformie ATS eLearning

W celu uzyskania dostępu do wybranego szkolenia, należy założyć konto Użytkownika a następnie dokonać zakupu szkolenia.

 

Zakup szkoleń możliwy jest na dwa sposoby:

w przypadku osób (użytkowników) indywidualnych dokonujących zakupu dla siebie - z poziomu konta Użytkownika (moduł Student-MyCourses)

 

w przypadku organizacji lotniczych dokonujących zakupu dla grupy - z poziomu konta Superuser'a

 

Zgodnie ze standardem ATS, po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu testu końcowego (egzaminu), uczestnik otrzymuje Certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnie z zakresem szkolenia. Certyfikat generowany jest postaci cyfrowej w języku polskim oraz angielskim i dostępny jest z poziomu konta Użytkownika.

Mając na uwadze potrzeby organizacji lotniczych wynikające ze specyfiki prowadzonej działalności, oferujemy możliwość modyfikacji zakresu szkolenia zgodnie z życzeniem danej Organizacji i z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

Szkolenia otwarte:

- dostępne są dla każdej osoby zainteresowanej uczestnictwem w danym szkoleniu

- podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć VAT

- Certyfikat wydawany jest przez ATS Aviation Training and Support

 

Szkolenia dedykowane (tzw. "zamknięte"):

- dostępne są dla organizacji lotniczych, dla których tworzone jest indywidualne konto

- wyceniane są indywidualnie dla danej Organizacji lotniczej, uwzględniając m.in. rodzaj, liczbę szkoleń, zakup pakietów

- zakup oraz udostępnianie szkoleń dokonywane są z poziomu konta Superuser'a/ów reprezentującego/ych daną Organizację

- dostosowywane są indywidualnie do danej Organizacji (nazwa, logo, informacje dodatkowe zgodnie z życzeniem)

- Certyfikat wydawany jest przez ATS Aviation Training and Support w imieniu organizacji lotniczej (wraz z nazwą i logo Organizacji)

 

W przypadku szkoleń prowadzonych w celu uzyskania uprawnień lotniczych lub poszerzenia ich zakresu o kolejne wpisy do Licencji lub Świadectwa Kwalifikacji, szkolenia te udostępniane są jako konkretne zakresy/przedmioty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi oraz zatwierdzonymi programami szkoleń. Dzięki temu, uczestnik szkolenia może uzyskać lub uzupełnić swoją wiedzę w konkretnym zakresie, a zarządzający procesem szkolenia (Superuser) może w sposób elastyczny planować szkolenie poszczególnych studentów lub grup szkoleniowych.

Zapoznaj się z naszymi szkoleniami
SZKOLENIA OTWARTE
SZKOLENIA DEDYKOWANE (ZAMKNIĘTE)
 
 
 
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
facebook
messenger
e-mail