PLATFORMA SZKOLENIOWA
NEWSROOM

Szkolenia eLearning

oferta szkoleniowa ATS
Oferowane przez nas szkolenia dostępne są na Platformie ATS eLearning
W celu uzyskania dostępu do wybranego szkolenia, należy założyć konto Użytkownika a następnie dokonać zakupu szkolenia.

Zakup szkoleń możliwy jest na dwa sposoby:
- w przypadku osób (użytkowników) indywidualnych dokonujących zakupu dla siebie - z poziomu konta Użytkownika (moduł Student-MyCourses)
- w przypadku organizacji lotniczych dokonujących zakupu dla grupy - z poziomu konta Superuser'a

Zgodnie ze standardem ATS, po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu testu końcowego (egzaminu), uczestnik otrzymuje Certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnie z zakresem szkolenia. Certyfikat generowany jest w postaci cyfrowej w języku polskim oraz angielskim i dostępny jest z poziomu konta Użytkownika.

Mając na uwadze potrzeby organizacji lotniczych wynikające ze specyfiki prowadzonej działalności, oferujemy możliwość modyfikacji zakresu szkolenia zgodnie z życzeniem danej Organizacji i z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
Jeśli reprezentujesz organizację lotniczą i jesteś zainteresowany zakupem oferowanych przez nas szkoleń albo udostępnieniem własnych szkoleń na naszej Platformie - skontaktuj sie z nami
Zapoznaj się z naszymi szkoleniami
 

SZKOLENIA OTWARTE

 
Forma szkolenia:
Czas trwania:
Dostępność:
Egzamin/Test:
Certyfikat:
Cena:
eLearning
5h 55m + ćwiczenia
24/7
TAK
TAK
300,00 PLN (+VAT)

SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
System Zarządzania Bezpieczeństwem w Organizacji Lotniczej
Poziom PODSTAWOWY
(Szkolenie WPROWADZAJĄCE)

SMS-EL-BAS-IPL

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych oraz umiejętności zastosowania jej w praktyce.
KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU
Szkolenie adresowane jest do pracowników wykonujących swoje obowiązki w następujących organizacjach:
🖝przedsiębiorstwa lotnicze
🖝porty lotnicze
🖝lotniska aeroklubowe i prywatne
🖝przewoźnicy lotniczy
🖝ośrodki szkoleniowe

W szkoleniu mogą wziąć również udział osoby zainteresowane problematyką zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie.
METODY I FORMY SZKOLENIA
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej na Platformie ATS eLearning.
Narracja (lektor-instruktor), animacje, ćwiczenia do samodzielnego wykonania, testy cząstkowe w trakcie szkolenia
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin on-line w formie testu jednokrotnego wyboru
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia.
Certyfikat w języku polskim oraz angielskim dostępny on-line z poziomu konta uczestnika szkolenia.
ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA
🖈 Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS)
🖈 Wymogi i podstawy prawne (w tym: Aneks 19 ICAO, SMM IV ICAO, Rozporządzenia UE)
🖈 Wdrażanie SMS w organizacji
🖈 Struktura i dokumentacja SMS
🖈 Polityka bezpieczeństwa Just Culture/Safety Culture
🖈 Personel – wymagania, obowiązki, uprawnienia
🖈 Komunikacja/szkolenia
🖈 Promocja bezpieczeństwa
🖈 Wypadki – studium przypadku (omówienie zdarzeń lotniczych)
🖈 Identyfikacja zagrożeń (ćwiczenia praktyczne)
🖈 Ocena ryzyka (ćwiczenia praktyczne)
🖈 Zarządzanie ryzykiem
🖈 Modele: Reason’a oraz SHELL
🖈 Systemy raportowania
🖈 Zarządzanie zmianami
🖈 Wprowadzenie do zagadnienia Czynnika Ludzkiego
🖈 Podejmowanie akcji korygujących, koniecznych do utrzymania akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa
🖈 Zapewnienie bezpieczeństwa oraz regularna ocena osiąganych poziomów bezpieczeństwa
🖈 Mierzenie efektywności SMS
🖈 Ciągłe ulepszanie systemu bezpieczeństwa
 
Forma szkolenia:
Liczba godzin:
Dostępność:
Egzamin/Test:
Certyfikat:
Cena:
eLearning
6h 45m + ćwiczenia
24/7
TAK
TAK
350,00 PLN (+VAT)

ADVANCED SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
System Zarządzania Bezpieczeństwem w Organizacji Lotniczej
Poziom ZAAWANSOWANY
(Szkolenie WPROWADZAJĄCE)

SMS-EL-ADV-IPL

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych oraz umiejętności zastosowania jej w praktyce.

Ponadto, po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie umiejętności do:

🗸 opracowywania, zarządzania i monitorowania SMS w swoim obszarze;
🗸 dokonywania ulepszeń w swoich operacjach, dzięki którym zapobiegniesz kosztownym wypadkom, incydentom i zdarzeniom;
🗸 przestrzegania wymagań branżowych i ulepszenia współpracy z organami regulacyjnymi
🗸 używania SMS-a jako efektywnego narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem, wydajnością i produktywnością;
🗸 korzystania z narzędzi zarządzania ryzykiem w celu poprawy wydajności w zakresie bezpieczeństwa.
KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli kadry zarządzającej:
🖝Kierownik Odpowiedzialny
🖝Kierownik Operacji Lotniczych
🖝Kierownik Operacji Naziemnych
🖝Kierownik Monitorowania Zgodności
🖝Kierownik Ochrony
🖝Kierownik CAMO
🖝Kierownik Part-145
🖝Kierownik Part-M, Dyrektor Handlowy
pełniących obowiązki w następujących organizacjach:
🖝przedsiębiorstwa lotnicze
🖝porty lotnicze
🖝lotniska aeroklubowe i prywatne
🖝przewoźnicy lotniczy
🖝ośrodki szkoleniowe

W szkoleniu mogą wziąć również udział osoby zainteresowane problematyką zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie.
METODY I FORMY SZKOLENIA
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej na Platformie ATS eLearning.
Narracja (lektor-instruktor), animacje, ćwiczenia do samodzielnego wykonania, testy cząstkowe w trakcie szkolenia
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin on-line w formie testu jednokrotnego wyboru
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia.
Certyfikat w języku polskim oraz angielskim dostępny on-line z poziomu konta uczestnika szkolenia.
ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA
🖈 Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS)
🖈 Wymogi i podstawy prawne (w tym: Aneks 19 ICAO, SMM IV ICAO, Rozporządzenia UE)
🖈 Wdrażanie SMS w organizacji
🖈 Struktura i dokumentacja SMS
🖈 Polityka bezpieczeństwa Just Culture/Safety Culture
🖈 Personel – wymagania, obowiązki, uprawnienia
🖈 Komunikacja/szkolenia
🖈 Promocja bezpieczeństwa
🖈 Wypadki – studium przypadku (omówienie zdarzeń lotniczych)
🖈 Identyfikacja zagrożeń (ćwiczenia praktyczne)
🖈 Ocena ryzyka (ćwiczenia praktyczne)
🖈 Zarządzanie ryzykiem
🖈 Modele: Reason’a oraz SHELL
🖈 Systemy raportowania
🖈 Zarządzanie zmianami
🖈 Wprowadzenie do zagadnienia Czynnika Ludzkiego
🖈 Podejmowanie akcji korygujących, koniecznych do utrzymania akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa
🖈 Etapy wdrażania SMS-a w organizacji
🖈 Wprowadzenie do Planu Zarządzania w Sytuacjach Kryzysowych (ERP)
🖈 Mierzenie efektywności SMS
🖈 Ciągłe ulepszanie systemu bezpieczeństwa
🖈 Systemowe podejście: Bezpieczeństwo (SMS), Monitorowanie Zgodności/Jakość (CMS/QMS), Ochrona (SeMS)
🖈Zintegrowane systemy zarządzania (IMS): od rozproszonych systemów zarządzania i działań do skoncentrowanych: informacja, skoncentrowana praca i wspólne działania
🖈 Audyty bezpieczeństwa
 
Forma szkolenia:
Liczba godzin:
Dostępność:
Egzamin/Test:
Certyfikat:
Cena:
eLearning
8h 55m
24/7
TAK
TAK
350,00 PLN (+VAT)

HUMAN FACTORS in AVIATION
CZYNNIK LUDZKI w LOTNICTWIE
Poziom ZAAWANSOWANY
(Szkolenie WPROWADZAJĄCE)

HFA-EL-ADV-IPL

CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu uzyskanie wiedzy teoretycznej z zakresu Human Factors in Aviation w organizacjach lotniczych oraz umiejętności zastosowania jej w praktyce.
KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU
Szkolenie adresowane jest do pracowników wykonujących swoje obowiązki w następujących organizacjach:
🖝organizacje lotnicze
🖝porty lotnicze
🖝lotniska aeroklubowe i prywatne
🖝przewoźnicy lotniczy
🖝ośrodki szkoleniowe
🖝organizacje obsługowe PART-145
🖝organizacje zarządzania ciągłą zdatnością do lotu zgodnie z Part M
w szczególności:
Personel kierowniczy
Personel operacyjny (lotniczy i obsługi naziemnej)
Personel certyfikujący, poświadczający, wspomagający obsługę, mechanicy lotniczy
Pracownicy działów planistycznych, inżynierowie, personel działów śledzenia zapisów
Pracownicy systemu kontroli jakości
Wyspecjalizowany personel obsługowy
Kadra dydaktyczna organizacji szkoleniowych certyfikowanych wg PART-147
Kandydaci do licencji mechanika obsługi przygotowujący się do egzaminu z Modułu 9 „Human Factor”
Pracownicy działów zaopatrzenia i logistyki
Operatorzy wyposażenia naziemnego

W szkoleniu mogą wziąć również udział osoby zainteresowane problematyką HF w lotnictwie.
METODY I FORMY SZKOLENIA
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej na Platformie ATS eLearning.
Narracja (lektor-instruktor), animacje, ćwiczenia do samodzielnego wykonania, testy cząstkowe w trakcie szkolenia
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin on-line w formie testu jednokrotnego wyboru
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia.
Certyfikat w języku polskim oraz angielskim dostępny on-line z poziomu konta uczestnika szkolenia.
ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA
🖈 Wprowadzenie do tematyki Czynnika Ludzkiego w lotnictwie
🖈 Model SHELL
🖈 Kultura bezpieczeństwa/Just Culture
🖈 Czynniki organizacyjne
🖈 „Parszywa dwunastka”
🖈 Błąd ludzki
🖈 Ergonomia
🖈 Psychologia poznawcza
🖈 Model Reason’a
🖈 Zjawisko poznania
🖈 Umiejętności, kompetencje
🖈 Świadomość sytuacyjna
🖈 Błędy poznawcze
🖈 Stres, zmęczenie, sen
🖈 Dysonans poznawczy
🖈 Iluzje, procesy poznawcze
🖈 Podejmowanie decyzji i ryzyko
🖈 Wydolność ludzka i jej ograniczenia
🖈 Otoczenie, czynniki sytuacyjne i społeczne
🖈 Procedury, informacje, narzędzia i zwyczaje
🖈 Czynnik ludzki i zarządzanie
🖈 Wprowadzenie do CRM i TRM
🖈 Praca zespołowa
🖈 Komunikacja
🖈 Wprowadzenie do NOTECHS
🖈 Profesjonalizm i odpowiedzialność
🖈 Podsumowanie
 
Forma szkolenia:
Liczba godzin:
Dostępność:
Egzamin/Test:
Certyfikat:
Cena:
eLearning
---
24/7
TAK
TAK
---

HUMAN PERFORMANCE and LIMITATIONS
Poziom ZAAWANSOWANY
(Szkolenie WPROWADZAJĄCE)

HPL-EL-ADV-IPL

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy teoretycznej z zakresu Human Performance and Limitations w organizacjach lotniczych oraz umiejętności zastosowania jej w praktyce.
KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU
Szkolenie adresowane jest do pracowników wykonujących swoje obowiązki w następujących organizacjach:
🖝operatorzy lotniczy
🖝ośrodki szkoleniowe
🖝lotniska aeroklubowe i prywatne

w szczególności:
- piloci
- personel pokładowy
- specjaliści ds. bezpieczeństwa
- specjaliści FRMS
- pracownicy działu planowania
- instruktorzy CRM

W szkoleniu mogą wziąć również udział osoby zainteresowane problematyką HPL w lotnictwie.
METODY I FORMY SZKOLENIA
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej na Platformie ATS eLearning.
Narracje (lektor-instruktor), animacje, ćwiczenia do samodzielnego wykonania, testy cząstkowe w trakcie szkolenia
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin on-line w formie testu jednokrotnego wyboru
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia.
Certyfikat w języku polskim oraz angielskim dostępny on-line z poziomu konta uczestnika szkolenia.
ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA
🖈 Wprowadzenie
Znaczenie roli człowieka w lotnictwie
Pilot i szkolenie pilotów
Statystyka wypadków lotniczych
Bezpieczeństwo lotu
Kultura bezpieczeństwa
Pięć elementów kultury bezpieczeństwa
Zarządzanie zagrożeniami i błędami
Obowiązki załogi lotniczej

🖈 System krążenia krwi
Niedostateczna ilość tlenu
Tlenek węgla
Ciśnienie krwi
Presoreceptory i ich funkcje utrzymujące ciśnienie krwi

🖈 Tlen i oddychanie
Czasy użytecznej świadomości na różnych wysokościach
Efektywny czas działania (EPT)
Hiperwentylacja i jej objawy
Niedotlenienie czy hiperwentylacja?
Zwiększanie ciśnienia w kabinie
Dekompresja kabinowa
Choroba dekompresyjna (DCS)

🖈 Układ nerwowy, ucho, słuch i równowaga
Problemy z równowagą i dezorientacją
Złudzenia somatogiralne i somatograwiczne
Radzenie sobie z chorobą lokomocyjną

🖈 Oczy i wzrok
Fovea i ostrość wzroku
Adaptacja wzroku (jasne/ciemne dostosowanie)
Widzenie w nocy
Widzenie kolorów
Martwy punkt
Stereopsis (widzenie stereoskopowe)
Krótkowzroczność pustego pola widzenia
Wysokie natężenie światła, okulary słoneczne
Stosowanie soczewek kontaktowych

🖈 Latanie i zdrowie
Wpływ przyspieszeń (g) na ludzkie ciało
Wrażliwość i tolerancja na przyspieszenia
Barotrauma
Odżywianie i higiena żywności
Omdlenia
Alkohol i alkoholizm
Alkohol, Leki
Choroby tropikalne i zagrożenia medyczne
Choroby rozprzestrzeniane przez zwierzęta i owady
Efekt stroboskopowy
Promieniowanie
Częste dolegliwości, określenie sprawności do latania
Leki i samoleczenie
Środki znieczulające i przeciwbólowe

🖈 Stres
Wprowadzenie do stresu
Model stresu
Pobudzenie i wydajność
Reakcja na stres i zespół ogólnej adaptacji (GAS)
Czynniki stresowe (stresory)
Czynniki stresu fizjologicznego
Zewnętrzne czynniki fizjologiczne
Wewnętrzne czynniki fizjologiczne
Czynniki stresowe poznawcze / stresory
Tabela stresu
Wyimaginowany stres (lęk)
Stres organizacyjny
Zarządzanie stresem na pokładzie

🖈 Przetwarzanie informacji, błąd ludzki i proces uczenia się
Przetwarzanie informacji
Modele mentalne
Modele trójwymiarowe
Pamięć krótkotrwała (pamięć robocza)
Pamięć długoterminowa
Centralny decydent i wybór odpowiedzi
Programy ruchowe (umiejętności)
Reakcje na działania i informacje zwrotne
Ludzka niezawodność, błędy i ich generowanie

🖈 Zachowanie i motywacja
Kategorie zachowań
Świadomość sytuacyjna
Motywacja

🖈 Zjawisko poznania w lotnictwie
Złudzenia wizualne, iluzja ruchu
złudzenia podczas kołowania, startu, lotu i lądowania
Utrzymanie ścieżki zniżania
Ocena bliskości ziemi
Nieudane podejście - złudzenie somatograwiczne
Orientacja przestrzenna w locie
Złudzenie okulograwiczne i okulogiralne

🖈 Sen i zmęczenie
Biologiczne rytmy i zegary
Temperatura ciała
Pora dnia i wydajność
Drzemka, mikro-sen
Strefy czasowe (jet lag)
Planowanie i zaburzenia snu
Zmęczenie

🖈 Różnice indywidualne i relacje interpersonalne
Grupowe podejmowanie decyzji
Przywództwo
Gradient władzy i style przywództwa

🖈 Komunikacja i współpraca
Koncepcje komunikacyjne
Komunikacja w kokpicie
Języki zawodowe
Metakomunikacja
Odprawa (briefing)
Synergia we wspólnych działaniach
Bariery we współpracy z załogą i w pracy zespołowej
Dobra praca zespołowa

🖈 Człowiek i maszyna
Sprzęt - projektowanie pokładów lotniczych, wyświetlacze, przyrządy silnikowe, układy sterowania
Oprogramowanie
Sprzęt i automatyzacja
Wyświetlacze wielofunkcyjne
Aktywne i ukryte awarie / błędy systemu
Tolerancja systemu

🖈 Podejmowanie decyzji i ryzyko
Mechanika podejmowania decyzji
Standardowe procedury operacyjne (SOP)
Błędy, źródła i ograniczenia w procesie decyzyjnym
Cechy osobowości i skuteczne podejmowanie decyzji przez załogę
Koncepcja osądu
Zaangażowanie

🖈 Zgłaszanie incydentów związanych z czynnikami ludzkimi
Zgłaszanie incydentu
Biuletyny informacji lotniczych
Studium wypadku

🖈 Wprowadzenie do zarządzania zasobami załogi (CRM)
Komunikacja
Słuch a słuchanie
Typy pytań
Metody i style komunikacji
Przeciążenie
Świadomość sytuacyjna i modele mentalne
Podejmowanie decyzji
Sposoby zdobywania informacji oraz podejmowania decyzji
Modele zachowania
Umiejętności zespołowe

 

SZKOLENIA DEDYKOWANE (ZAMKNIĘTE)

 
Forma szkolenia:
Czas trwania:
Dostępność:
Egzamin/Test:
Certyfikat:
Cena:
eLearning
0h 30m
24/7
TAK
TAK
info@atsaero.eu
Szkolenie opracowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Poz.664)

SZKOLENIE DO UZYSKANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO (PJ) Z UPRAWNIENIEM KLASY WYSZKOLENIA B

PRAWO LOTNICZE (PJ-B)

PJB-EL-PLB

CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy w zakresie Prawa lotniczego osobie ubiegającej się o uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego - Klasa wyszkolenia B
PROGRAM SZKOLENIA
 • PRZEPISY LICENCJONOWANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO ŚWIADECTW KWALIFIKACJI PJ

 • Przepisy dotyczące szkoleń i egzaminowania

 • Szkolenie

 • Egzaminy

 • PRZEPISY WYKONYWANIA SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH

 • UBEZPIECZENIE OC OSÓB EKSPLOATUJĄCYCH STATKI POWIETRZNE

METODY I FORMY SZKOLENIA
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej na Platformie ATS eLearning.
Tekst, grafiki, wykresy, testy cząstkowe w trakcie szkolenia mające na celu utrwalenie wiedzy
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin on-line w formie testu jednokrotnego wyboru
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia.
Certyfikat w języku polskim oraz angielskim dostępny on-line z poziomu konta uczestnika szkolenia.
 
SZKOLENIA E-LEARNING

SZKOLENIA MIXED

Forma szkolenia:
Czas trwania:
Dostępność:
Egzamin/Test:
Certyfikat:
Cena:
eLearning
0h 30m
24/7
TAK
TAK
info@atsaero.eu
Szkolenie opracowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Poz.664)

SZKOLENIE DO UZYSKANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO (PJ) Z UPRAWNIENIEM KLASY WYSZKOLENIA B

CZŁOWIEK - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA (PJ-B)

PJB-EL-CMO

CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy w zakresie Człowiek - możliwości i ograniczenia osobie ubiegającej się o uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego - Klasa wyszkolenia B
PROGRAM SZKOLENIA
 • PODSTAWY PSYCHOLOGII LOTNICZEJ

 • Uwaga, czujność, stres

 • Zmysły człowieka

 • Układ oddechowy i układ krążenia

 • WPŁYW CHORÓB, ALKOHOLU I ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH NA KONDYCJĘ SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO

 • Schorzenia i choroby

 • Używki i substancje psychoaktywne

 • Zdrowie i higiena

 • NAJCZĘSTSZE URAZY W SPADOCHRONIARSTWIE – PROFILAKTYKA

 • WPŁYW ZMIAN TEMPERATURY I CIŚNIENIA NA ORGANIZM

METODY I FORMY SZKOLENIA
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej na Platformie ATS eLearning.
Tekst, grafiki, wykresy, testy cząstkowe w trakcie szkolenia mające na celu utrwalenie wiedzy
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin on-line w formie testu jednokrotnego wyboru
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia.
Certyfikat w języku polskim oraz angielskim dostępny on-line z poziomu konta uczestnika szkolenia.
 
Forma szkolenia:
Czas trwania:
Dostępność:
Egzamin/Test:
Certyfikat:
Cena:
eLearning
1h 00m
24/7
TAK
TAK
info@atsaero.eu
Szkolenie opracowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Poz.664)

SZKOLENIE DO UZYSKANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO (PJ) Z UPRAWNIENIEM KLASY WYSZKOLENIA B

OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO SKOKÓW (PJ-B)

PJB-EL-OBS

CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy w zakresie Ogólne bezpieczeństwo skoków osobie ubiegającej się o uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego - Klasa wyszkolenia B
PROGRAM SZKOLENIA
 • PORUSZANIE SIĘ PO LOTNISKU

 • ZBLIŻANIE SIE DO STATKÓW POWIETRZNYCH

 • ZNAKI I SYGNAŁY STOSOWANE PODCZAS SKOKÓW

 • ZASADY ZACHOWANIA NA POKŁADZIE STATKU POWIETRZNEGO WYWOŻĄCEGO SKOCZKÓW

 • SYTUACJE AWARYJNE NA POKŁADZIE SAMOLOTU, ZASADY POSTĘPOWANIA

 • ZAPOZNANIE Z PRZESZKODAMI W REJONIE LĄDOWANIA SKOCZKÓW

 • PIERWSZA POMOC

 • Zatrucia

 • Złamania kończyn, skręcenia i zwichnięcia stawów

 • Oparzenia

 • Opatrywanie zranień

METODY I FORMY SZKOLENIA
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej na Platformie ATS eLearning.
Tekst, grafiki, wykresy, testy cząstkowe w trakcie szkolenia mające na celu utrwalenie wiedzy
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin on-line w formie testu jednokrotnego wyboru
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia.
Certyfikat w języku polskim oraz angielskim dostępny on-line z poziomu konta uczestnika szkolenia.
 
Forma szkolenia:
Czas trwania:
Dostępność:
Egzamin/Test:
Certyfikat:
Cena:
eLearning
1h 00m
24/7
TAK
TAK
info@atsaero.eu
Szkolenie opracowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Poz.664)

SZKOLENIE DO UZYSKANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO (PJ) Z UPRAWNIENIEM KLASY WYSZKOLENIA B

OGÓLNA WIEDZA O SPADOCHRONIE (PJ-B)

PJB-EL-OWS

CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy w zakresie Ogólna wiedza o spadochronie osobie ubiegającej się o uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego - Klasa wyszkolenia B
PROGRAM SZKOLENIA
 • BUDOWA SYSTEMU SPADOCHRONOWEGO UPRZĄŻ - POKROWIEC

 • PODSTAWOWE CZĘŚCI SPADOCHRONU I ICH WSPÓŁDZIAŁANIE

 • CZASZA GŁÓWNA - BUDOWA, PROCES OTWARCIA I WYPIĘCIA

 • SYSTEMY OTWARCIA SPADOCHRONU GŁÓWNEGO LD, STABILIZACJA, UCHWYT I MIĘKKI PILOCIK

 • ZASADY DZIAŁANIA I OBSŁUGA AUTOMATU AAD ORAZ WYSOKOŚCIOMIERZA ANALOGOWEGO I AKUSTYCZNEGO

 • INNE SYSTEMY ZABEZPIECZAJĄCE PROCES OTWARCIA SPADOCHRONU ZAPASOWEGO RSL; SKYHOOK I PODOBNE

 • KONTROLA GOTOWOŚCI SPADOCHRONU DO SKOKU

METODY I FORMY SZKOLENIA
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej na Platformie ATS eLearning.
Tekst, grafiki, wykresy, testy cząstkowe w trakcie szkolenia mające na celu utrwalenie wiedzy
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin on-line w formie testu jednokrotnego wyboru
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia.
Certyfikat w języku polskim oraz angielskim dostępny on-line z poziomu konta uczestnika szkolenia.
 
Forma szkolenia:
Czas trwania:
Dostępność:
Egzamin/Test:
Certyfikat:
Cena:
eLearning
0h 30m
24/7
TAK
TAK
info@atsaero.eu
Szkolenie opracowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Poz.664)

SZKOLENIE DO UZYSKANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO (PJ) Z UPRAWNIENIEM KLASY WYSZKOLENIA B

SPADOCHRON DESANTOWY (PJ-B)

PJB-EL-DES

CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy w zakresie Budowy i zasad użytkowania spadochronu desantowego osobie ubiegającej się o uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego - Klasa wyszkolenia B. Skierowane jest do osób, które będą wykonywać skoki z użyciem spadochronu desantowego (czasza okrągła)
PROGRAM SZKOLENIA
 • BUDOWA SPADOCHRONU DESANTOWEGO (na przykładzie MC-6)

 • Czasza główna

 • Zakładanie uprzęży spadochronu

 • CZYNNOŚCI SKOCZKA PO ODDZIELENIU SIĘ OD STATKU POWIETRZNEGO

 • Prawidłowe wyjście ze tatku powietrznego, prawidłowa pozycja ciała, odliczanie

 • Sprawdzenie stanu czaszy i uzyskanie kontroli nad czaszą spadochronu

 • Uważna obserwacja przestrzeni oraz monitorowanie prędkości opadania

 • Przygotowanie do lądowania

 • Lądowanie

 • SPADOCHRON DESANTOWY – KLUCZOWE ZAGADNIENIA

METODY I FORMY SZKOLENIA
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej na Platformie ATS eLearning.
Tekst, grafiki, wykresy, testy cząstkowe w trakcie szkolenia mające na celu utrwalenie wiedzy
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin on-line w formie testu jednokrotnego wyboru
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia.
Certyfikat w języku polskim oraz angielskim dostępny on-line z poziomu konta uczestnika szkolenia.
 
Forma szkolenia:
Czas trwania:
Dostępność:
Egzamin/Test:
Certyfikat:
Cena:
eLearning
1h 00m
24/7
TAK
TAK
info@atsaero.eu
Szkolenie opracowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Poz.664)

SZKOLENIE DO UZYSKANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO (PJ) Z UPRAWNIENIEM KLASY WYSZKOLENIA B

TEORIA SKOKU SPADOCHRONOWEGO (PJ-B)

PJB-EL-TSS

CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy w zakresie Teoria skoku spadochronowego osobie ubiegającej się o uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego - Klasa wyszkolenia B
PROGRAM SZKOLENIA
 • OPÓR POWIETRZA

 • DROGA SKOCZKA PO ODDZIELENIU SIĘ OD SAMOLOTU

 • OBLICZANIE UTRATY WYSOKOŚCI W CZASIE SPADANIA

 • OTWARCIE SPADOCHRONU

 • OKREŚLENIE POŁOŻENIA SKOCZKA WZGLĘDEM RZEŹBY TERENU, ELEMENTÓW ZABUDOWY URBANISTYCZNEJ I SŁOŃCA

 • OKREŚLENIE KIERUNKU I PRĘDKOŚCI WIATRU

 • OPADANIE NA OTWARTYM SPADOCHRONIE

 • LĄDOWANIE SKOCZKA

METODY I FORMY SZKOLENIA
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej na Platformie ATS eLearning.
Tekst, grafiki, wykresy, testy cząstkowe w trakcie szkolenia mające na celu utrwalenie wiedzy
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin on-line w formie testu jednokrotnego wyboru
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia.
Certyfikat w języku polskim oraz angielskim dostępny on-line z poziomu konta uczestnika szkolenia.
 
Forma szkolenia:
Czas trwania:
Dostępność:
Egzamin/Test:
Certyfikat:
Cena:
eLearning
4h 00m
24/7
TAK
TAK
info@atsaero.eu
Szkolenie opracowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Poz.664)

SZKOLENIE DO UZYSKANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO (PJ) Z UPRAWNIENIEM KLASY WYSZKOLENIA B

ZASADY SKOKU SPADOCHRONOWEGO (PJ-B)

PJB-EL-ZSS

CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy w zakresie Zasady skoku spadochronowego osobie ubiegającej się o uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego - Klasa wyszkolenia B
PROGRAM SZKOLENIA
 • ZASADY STEROWANIA SPADOCHRONEM

 • ZAJMOWANIE MIEJSCA W STATKU POWIETRZNYM

 • ODDZIELANIE OD STATKU POWIETRZNEGO

 • CZYNNOŚCI SKOCZKA PO ODDZIELENIU SIĘ OD STATKU POWIETRZNEGO

 • POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

 • Sytuacje awaryjne – informacje podstawowe

 • Sytuacje awaryjne przy dużej prędkości

 • Sytuacje awaryjne przy małej prędkości

 • Sytuacje niebezpieczne – statek powietrzny

 • PRZYPADKI UŻYCIA NOŻA

 • LOT NA OTWARTYM SPADOCHRONIE

 • LĄDOWANIE SKOCZKA

 • LĄDOWANIE NA PRZESZKODY TERENOWE

 • OKREŚLANIE MIEJSCA ZRZUTU

 • WPŁYW PRĘDKOŚCI STATKU POWIETRZNEGO W CHWILI WYSKOKU

 • WPŁYW PLANOWANEGO OPÓŹNIENIA OTWARCIA SPADOCHRONU

 • WPŁYW PRĘDKOŚCI I KIERUNKU WIATRU

 • WSPÓŁPRACA Z ZAŁOGĄ STATKU POWIETRZNEGO - ZAZNAJOMIENIE SIĘ Z SYGNAŁAMI PRZEKAZYWANYMI ZAŁODZE

METODY I FORMY SZKOLENIA
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej na Platformie ATS eLearning.
Tekst, grafiki, wykresy, testy cząstkowe w trakcie szkolenia mające na celu utrwalenie wiedzy
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin on-line w formie testu jednokrotnego wyboru
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia.
Certyfikat w języku polskim oraz angielskim dostępny on-line z poziomu konta uczestnika szkolenia.
 
Forma szkolenia:
Czas trwania:
Dostępność:
Egzamin/Test:
Certyfikat:
Cena:
eLearning
1h 00m
24/7
TAK
TAK
info@atsaero.eu
Szkolenie opracowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Poz.664)

SZKOLENIE DO UZYSKANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO (PJ) Z UPRAWNIENIEM KLASY WYSZKOLENIA C

ZASADY WYKONYWANIA SKOKÓW W TERENIE OGRANICZONYM (PJ-C)

PJC-EL-STO

CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy w zakresie Zasady wykonywania skoków spadochronowych w terenie ograniczonym osobie ubiegającej się o uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego - Klasa wyszkolenia C
PROGRAM SZKOLENIA
 • DOBÓR ODPOWIEDNIEGO SPADOCHRONU DO WYKONYWANIA SKOKÓW W TERENIE PRZYGODNYM

 • ZASADY DOBORU TERENU DO SKOKÓW W OGRANICZONYM TERENIE

 • BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS WYKONYWANIA OSTATNICH MANEWRÓW DO LĄDOWANIA NAD PRZESZKODAMI

 • LĄDOWANIE, OSTATNIA PROSTA, TAKTYKA PODEJŚCIA

METODY I FORMY SZKOLENIA
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej na Platformie ATS eLearning.
Tekst, grafiki, wykresy, testy cząstkowe w trakcie szkolenia mające na celu utrwalenie wiedzy
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin on-line w formie testu jednokrotnego wyboru
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia.
Certyfikat w języku polskim oraz angielskim dostępny on-line z poziomu konta uczestnika szkolenia.
 
Forma szkolenia:
Czas trwania:
Dostępność:
Egzamin/Test:
Certyfikat:
Cena:
eLearning
1h 00m
24/7
TAK
TAK
info@atsaero.eu
Szkolenie opracowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Poz.664)

SZKOLENIE DO UZYSKANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO (PJ) Z UPRAWNIENIEM KLASY WYSZKOLENIA C

OBOWIĄZKI SKOCZKA NADZORUJĄCEGO UCZNIÓW-SKOCZKÓW
NA POKŁADZIE STATKU POWIETRZNEGO (PJ-C)

PJC-EL-NAD

CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy w zakresie Obowiązki  skoczka nadzorującego uczniów-skoczków na pokładzie statku powietrznego osobie ubiegającej się o uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego - Klasa wyszkolenia C
PROGRAM SZKOLENIA
 • TEORIA SKOKU: OBLICZANIE PUNKTU ZRZUTU TEORETYCZNIE

 • TEORIA ZNIESIENIA LINIOWEGO I ZASIĘGU SPADOCHRONU

 • LINIA SPRAWDZENIA - KONTROLA SPADOCHRONÓW ORAZ WYPOSAŻENIA SKOCZKA

 • ZAJMOWANIE MIEJSCA NA POKŁADZIE STATKU POWIETRZNEGO

 • WSPÓŁPRACA Z ZAŁOGĄ STATKU POWIETRZNEGO

 • PODCZEPIANIE LIN DESANTOWYCH

 • KONTROLA SPOSOBU ODDZIELENIA OD STATKU POWIETRZNEGO ORAZ OMÓWIENIE PRZEBIEGU WYSKOKU

 • SYGNAŁY I KOMENDY DO SKOKU

 • ZASADY ZRZUTU SONDY (JEŚLI WYSTĘPUJE)

 • CZYNNOŚCI W PRZYPADKU SYTUACJI NIEBEZPIECZNYCH NA POKŁADZIE STATKU POWIETRZNEGO

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UCZNIA-SKOCZKA

METODY I FORMY SZKOLENIA
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej na Platformie ATS eLearning.
Tekst, grafiki, wykresy, testy cząstkowe w trakcie szkolenia mające na celu utrwalenie wiedzy
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin on-line w formie testu jednokrotnego wyboru
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia.
Certyfikat w języku polskim oraz angielskim dostępny on-line z poziomu konta uczestnika szkolenia.
 
Forma szkolenia:
Czas trwania:
Dostępność:
Egzamin/Test:
Certyfikat:
Cena:
eLearning
0h 30m
24/7
TAK
TAK
info@atsaero.eu
Szkolenie opracowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Poz.664)

SZKOLENIE DO UZYSKANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO (PJ) Z UPRAWNIENIEM KLASY WYSZKOLENIA C

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA LOTÓW W RUCHU KONTROLOWANYM I NIEKONTROLOWANYM (PJ-C)

PJC-EL-RLO

CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy w zakresie Ogólne informacje wykonywania lotów w ruchu kontrolowanym i niekontrolowanym osobie ubiegającej się o uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego - Klasa wyszkolenia C
PROGRAM SZKOLENIA
 • PRZEPISY DOTYCZĄCE KIEROWANIA RUCHEM LOTNICZYM

 • REJON LOTNISKA KONTROLOWANEGO I NIEKONTROLOWANEGO

 • PROCEDURY ZGŁASZANIA ZDARZEŃ LOTNICZYCH

METODY I FORMY SZKOLENIA
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej na Platformie ATS eLearning.
Tekst, grafiki, wykresy, testy cząstkowe w trakcie szkolenia mające na celu utrwalenie wiedzy
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin on-line w formie testu jednokrotnego wyboru
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia.
Certyfikat w języku polskim oraz angielskim dostępny on-line z poziomu konta uczestnika szkolenia.
 
Forma szkolenia:
Czas trwania:
Dostępność:
Egzamin/Test:
Certyfikat:
Cena:
eLearning
0h 30m
24/7
TAK
TAK
info@atsaero.eu
Szkolenie opracowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Poz.664)

SZKOLENIE DO UZYSKANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO (PJ) Z UPRAWNIENIEM KLASY WYSZKOLENIA C

ZNAKI I SYGNAŁY STOSOWANE PODCZAS SKOKÓW (PJ-C)

PJC-EL-SIG

CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy w zakresie Znaki i sygnały stosowane podczas skoków osobie ubiegającej się o uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego - Klasa wyszkolenia C
PROGRAM SZKOLENIA
 • ZAPEWNIENIE WYŁOŻENIA ODPOWIEDNICH ZNAKÓW NA LOTNISKU PODCZAS WYKONYWANIA SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH

 • OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH ZNAKÓW ZASTOSOWANYCH PODCZAS WYKONYWANIA SKOKÓW

 • PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RAZIE BRAKU KONTAKTU RADIOWEGO ZE STATKIEM POWIETRZNYM

METODY I FORMY SZKOLENIA
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej na Platformie ATS eLearning.
Tekst, grafiki, wykresy, testy cząstkowe w trakcie szkolenia mające na celu utrwalenie wiedzy
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin on-line w formie testu jednokrotnego wyboru
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia.
Certyfikat w języku polskim oraz angielskim dostępny on-line z poziomu konta uczestnika szkolenia.
 
Forma szkolenia:
Czas trwania:
Dostępność:
Egzamin/Test:
Certyfikat:
Cena:
eLearning
1h 00m
24/7
TAK
TAK
info@atsaero.eu
Szkolenie opracowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Poz.664)

SZKOLENIE DO UZYSKANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO (PJ) Z UPRAWNIENIEM KLASY WYSZKOLENIA C

METEOROLOGIA (PJ-C)

PJC-EL-MET

CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy w zakresie Meteorologia osobie ubiegającej się o uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego - Klasa wyszkolenia C
PROGRAM SZKOLENIA
 • PODSTAWOWA WIEDZA O ATMOSFERZE

 • WIATR I ZJAWISKA TOWARZYSZĄCE

 • Ciśnienie atmosferyczne, wiatr, temperatura

 • Układy baryczne, fronty atmosferyczne

 • CHMURY I ICH KLASYFIKACJA

 • CZYNNIKI METEOROLOGICZNE I ZJAWISKA ATMOSFERYCZNE MAJĄCE BEZPOŚREDNI WPŁYW NA POZIOM BEZPIECZEŃSTWA WYKONYWANIA SKOKÓW

 • INFORMACJE METEOROLOGICZNE NA POTRZEBY SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY I JEGO INTERPRETACJA

METODY I FORMY SZKOLENIA
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej na Platformie ATS eLearning.
Tekst, grafiki, wykresy, testy cząstkowe w trakcie szkolenia mające na celu utrwalenie wiedzy
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin on-line w formie testu jednokrotnego wyboru
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia.
Certyfikat w języku polskim oraz angielskim dostępny on-line z poziomu konta uczestnika szkolenia.
 
Forma szkolenia:
Czas trwania:
Dostępność:
Egzamin/Test:
Certyfikat:
Cena:
eLearning
2h 00m
24/7
TAK
TAK
info@atsaero.eu
Szkolenie opracowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Poz.664)

SZKOLENIE DO UZYSKANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO (PJ) Z UPRAWNIENIEM KLASY WYSZKOLENIA D

PRAWO LOTNICZE (PJ-D)

PJD-EL-PLD

CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy w zakresie Prawo lotnicze osobie ubiegającej się o uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego - Klasa wyszkolenia D
PROGRAM SZKOLENIA
 • ZNAJOMOŚĆ WYBRANYCH ZAGADNIEŃ Z PRAWA LOTNICZEGO

 • ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ŚWIADECTW KWALIFIKACJI PJ

 • Przepisy dotyczące szkoleń i egzaminowania

 • Szkolenie

 • Egzaminy

 • PRZEPISY WYKONYWANIA SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH

 • PRZEPISY DOTYCZĄCE KIEROWANIA RUCHEM LOTNICZYM

 • PROCEDURY ZGŁASZANIA ZDARZEŃ LOTNICZYCH

 • UBEZPIECZENIE OC OSÓB EKSPLOATUJĄCYCH STATKI POWIETRZNE

METODY I FORMY SZKOLENIA
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej na Platformie ATS eLearning.
Tekst, grafiki, wykresy, testy cząstkowe w trakcie szkolenia mające na celu utrwalenie wiedzy
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin on-line w formie testu jednokrotnego wyboru
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia.
Certyfikat w języku polskim oraz angielskim dostępny on-line z poziomu konta uczestnika szkolenia.
 
Forma szkolenia:
Czas trwania:
Dostępność:
Egzamin/Test:
Certyfikat:
Cena:
eLearning
2h 00m
24/7
TAK
TAK
info@atsaero.eu
Szkolenie opracowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Poz.664)

SZKOLENIE DO UZYSKANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO (PJ) Z UPRAWNIENIEM KLASY WYSZKOLENIA D

PROCEDURY OPERACYJNE (PJ-D)

PJD-EL-PRO

CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy w zakresie Procedury operacyjne osobie ubiegającej się o uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego - Klasa wyszkolenia D
PROGRAM SZKOLENIA
 • OSOBY FUNKCYJNE

 • ZABEZPIECZENIE SKOKÓW

 • DOKUMENTY OPERACYJNE PODCZAS SKOKÓW

 • WYKONYWANIE LOTÓW PODCZAS SKOKÓW

 • WYKONYWANIE SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

METODY I FORMY SZKOLENIA
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej na Platformie ATS eLearning.
Tekst, grafiki, wykresy, testy cząstkowe w trakcie szkolenia mające na celu utrwalenie wiedzy
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin on-line w formie testu jednokrotnego wyboru
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia.
Certyfikat w języku polskim oraz angielskim dostępny on-line z poziomu konta uczestnika szkolenia.
 

Zaufali nam m.in.
Przydatne linki
KONTAKT
ATS Aviation Training and Support Sp. z o.o.
e-mail: info @ atsaero.eu
KRS:  0000766210  REGON: 382289504  NIP: 5223146482
Copyright © 2019 - 2021 ATS Aviation Training and Support Sp. z o.o.  ·  All Rights reserved  ·  e-mail: info @ atsaero.eu