MENU

AUDYT

Prowadzenie działalności lotniczej wymaga spełnienia wielu mniej lub bardziej złożonych przepisów, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Określone standardy muszą być przestrzegane w codziennej działalności operacyjnej.
Każdy operator zobowiązany jest do ustanowienia systemu jakości zapewniającego przestrzeganie stosownych przepisów, zarówno na etapie certyfikacji jak również wynikających z ciągłego nadzoru operacyjnego prowadzonego przez Władzę Lotniczą.
Oferujemy Państwu prowadzenie czynności audytowych w następujących obszarach działalności lotniczej:

ORO (GEN, AOC, SPO, MLR, FC, CC, FTL)
CAT.GEN  (MPA, NMPA)
CAT.OP (MPA, NMPA)
CAT.POL.A
CAT.POL.MAB
CAT.IDE.A
SPA (PBN, MNPS, RVSM, LVO, DG, SET-IMC)
NCC (GEN, OP, POL, IDE)
SPO (GEN, OP, POL, IDE, SPEC)
Oferujemy również wykonanie oceny standardów obsługi naziemnej (Ground Handling) przez naszych ekspertów zgodnie z 7 polami certyfikacji ISAGO:

Organization and Management (ORM-H, ORM-HS, ORM-S)
Load control (LOD)
Passenger handling (PAX)
Baggage handling (BAG)
Aircraft treatment and loading (HDL)
Aircraft ground movement (AGM)
Cargo & mail processing (CGM)
Po zakończeniu czynności audytowych, Klient otrzymuje pakiet dokumentacji sporządzonej podczas audytu (listy kontrolne, protokół, notatki, dokumentacja fotograficzna, kopie dokumentacji operatora).

Na życzenie Klienta, oprócz czynności audytowych, możemy przygotować pakiet zaleceń uwzględniających niezgodności ujawnione podczas audytu wraz z propozycją ich skutecznego usunięcia
(patrz: CONSULTING
& SUPPORT)

Do każdego naszego Klienta podchodzimy indywidualnie, uwzględniając jego potrzeby oraz specyfikę prowadzonej działalności.