MENU

CONSULTING & SUPPORT

Mając na uwadze rozwój rynku lotniczego oraz uwzględniając zmieniające się przepisy i standardy, oferujemy Państwu szerokie wsparcie w następujących obszarach działalności lotniczej:
Operacje lotnicze (Flight Ops/OCC)
Obsługa naziemna (Ground Handling)
Przewóz Materiałów Niebezpiecznych drogą powietrzną (DGR)
System Zarządzania Jakością/Zgodnością z obowiązującymi przepisami (CMS) oraz Zarządzanie Zmianą w Organizacji
System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)
Nasza oferta uwzględnia m.in.:

Analizę organizacyjną i operacyjną działalności lotniczej oraz kompetencji personelu na poszczególnych stanowiskach

Tworzenie oraz optymalizację funkcjonowania Centrum Operacyjnego

Analizy osiągowe (Performance oraz Weight and Balance) z uwzględnieniem specyfiki typu i/lub wariantu statku powietrznego oraz lotniska (charakterystyka drogi startowej, kierunek, przeszkody, procedura SID/STAR, i inne)

Kompleksowe opracowanie dokumentacji operacyjnej (organizacje Complex oraz Non-Complex)

Implementację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem wraz z przeszkoleniem personelu

Szeroki wachlarz specjalistycznych szkoleń prowadzonych przez wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów

Tworzenie oraz implementację dedykowanych narzędzi informatycznych wspierających działalność operatorów lotniczych oraz agentów handlingowych, wraz z przeszkoleniem personelu

Analizę dotyczącą rozwiązań systemowych wraz z doradztwem w zakresie ich wdrażania
Do każdego naszego Klienta podchodzimy indywidualnie, uwzględniając jego potrzeby, specyfikę prowadzonej działalności oraz możliwości.