MENU

DOKUMENTACJA OPERACYJNA

Dokumentacja operacyjna stanowi  zbiór informacji oraz zasad niezbędnych do wykonywania operacji w sposób bezpieczny i efektywny, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami. W większości przypadków podlega ona zatwierdzeniu przez właściwy organ prowadzący nadzór nad lotnictwem cywilnym w danym kraju.

Zapewniamy kompleksowe opracowanie dokumentacji operacyjnej jak również zmian do dokumentacji już istniejącej. Oferta skierowana jest do operatorów komercyjnych (CAT, SPO, SPO-HR) jak również prywatnych użytkowników statków powietrznych (GA/NCC) oraz agentów obsługi naziemnej i obejmuje następujące dokumenty:
OPS Manual - Instrukcja Operacyjna (części A, B, C, D)
SMM - SMS Manual
MEL  - Minimum Equipment List
CCM  - Cabin Crew Manual
EFB Manual  - Podręcznik Użytkowania EFB
ERP - Emergency Response Plan
PAON - Podręcznik Agenta Obsługi Naziemnej
GOM - Ground Operations Manual
WBM - Weight and Balance Manual
LS - Load & Trim Sheet (Arkusz Załadunku i Wyważania) ①  ②
EDP - Electronic Data Processing ①  ②  ③
①  Oferta dotyczy dowolnego  typu/wariantu statku powietrznego i może być połączona z przeszkoleniem personelu w zakresie merytorycznym uzgodnionym z operatorem, np. w części dotyczącej wprowadzonych zmian do dokumentacji (patrz: Szkolenia OPS - Flight Operations).

Kalkulacje WAB Engineering oraz opracowanie graficzne arkusza w postaci gotowej do wydruku. Na życzenie Operatora, może zostać opracowany arkusz LIR (Loading Instruction/Report).
Dokumentacja opracowywana jest zgodnie ze standardem IATA AHM.

③  Pakiet  informacji wymagany do zdefiniowania bazy danych zawierającej parametry konkretnego typu/wariantu statku powietrznego w systemach DCS (Departure Control System).
Struktura oraz dane zgodne ze standardem IATA AHM.
ZNAJDŹ NAS NA  FACEBOOKU !