MENU

O NAS

Nasz Zespół składa się ze specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w obszarze przygotowania operacji lotniczych, w wykonywaniu kalkulacji i analiz  osiągowych, trasowych, weight and balance, planowaniu lotów oraz nadzorze nad ich bezpieczną realizacją, jak również w wykonywaniu analiz opłacalności planowanych operacji lotniczych wraz z ich optymalizacją.
Posiadamy również doświadczenie w prowadzeniu procesów certyfikacji przewoźnika lotniczego (CAT).

Członkowie naszego Zespołu posiadają doświadczenie w  prowadzeniu szkoleń specjalistycznych, kierowanych do pracowników linii lotniczych (personel latający i naziemny), pracowników portów lotniczych i agentów obsługi naziemnej, jak również w obszarze audytu i kontroli podmiotów lotniczych, a także w dziedzinie transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną.
Nasi specjaliści posiadają wyższe wykształcenie o kierunku lotniczym, w tym tytuły naukowe oraz liczne certyfikaty
poświadczające wysoki poziom wiedzy w danej dziedzinie.

CO NAS WYRÓŻNIA
wieloletnie  doświadczenie zdobyte podczas pracy w różnych obszarach lotnictwa cywilnego na rynku, jak również w nadzorze lotniczym i we współpracy z międzynarodowymi organizacjami takimi jak ICAO i EASA

szeroko rozumiana wiedza z zakresu przepisów regulujących działalność w obszarze lotnictwa cywilnego, zarówno krajowych jak i międzynarodowych z umiejętnością jej zastosowania w praktyce z uwzględnieniem specyfiki działalności danego podmiotu

zespół specjalistów posiadających kompleksową wiedzę i doświadczenie gwarantujące zapewnienie usług na wysokim poziomie - jesteśmy nie tylko teoretykami ale przede wszystkim praktykami

elastyczne i przyjazne podejście do naszych Klientów, każdego traktujemy indywidualnie  starając się dopasować do aktualnych potrzeb i uwarunkowań (specyfika operacji, sezon, rozwój floty, zbliżający się termin ważności szkoleń, planowane audyty)