MENU

OFERTA

Pragniemy przedstawić Państwu ofertę wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku lotniczego, skierowaną zarówno do dużych przewoźników lotniczych, jak również do tzw. „mniejszych” operatorów prowadzących wszelkiego rodzaju działalność lotniczą, a także organizacji i podmiotów związanych bezpośrednio lub pośrednio z rynkiem przewozów i usług lotniczych.

Nasza oferta obejmuje szerokie spektrum usług, poczynając od realizacji szkoleń w różnych obszarach, poprzez tworzenie dokumentacji operacyjnej, aż do szeroko rozumianego wsparcia operatora w realizacji zadań związanych z prowadzoną przez niego działalnością (
consulting & support).

Oferujemy Państwu możliwość kompleksowego wsparcia w prowadzeniu bieżącej działalności lotniczej, włączając w to szkolenie personelu, pomoc w tworzeniu dokumentacji (instrukcje operacyjne, podręczniki obsługi naziemnej, procedury), szeroko rozumiane doradztwo w obszarze operacji lotniczych, naziemnych, przewozu materiałów niebezpiecznych, a także konsultacje w zakresie
audytu i certyfikacji operatora lotniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami oraz tworzenie dedykowanych rozwiązań informatycznych, doradztwo w ich zakupie, implementacji i przeszkoleniu personelu w zakresie użytkowania danego systemu.
Biorąc pod uwagę różnorodność form prowadzenia przez Państwa działalności, z uwzględnieniem specyficznych aspektów takich jak: struktura i wielkość organizacji, rodzaj i obszar prowadzonej działalności, personel, liczbę i typy statków powietrznych, doświadczenie w branży, w sposób indywidualny ustalamy zakres i formę współpracy.
Zależy nam, aby oferowane przez nas usługi były dopasowane do Państwa potrzeb w jak najlepszy sposób, a ich świadczenie przyniosło skuteczny i trwały efekt.