MENU

CMS
Compliance Management System
SZKOLENIA

Struktura organizacyjna funkcji monitorowania zgodności powinna odzwierciedlać wielkość operatora oraz charakter i złożoność jego działań.

Należy pamiętać, że operator odpowiada za zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami,  w szczególności za skuteczność wdrażania i monitorowania wszystkich działań naprawczych.

Zasady te dotyczą zarówno operatorów typu "complex" jak również operatorów, którzy nie posiadają złożonej struktury (tzw. "non-complex").

Celem szkolenia CMS jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie technik monitorowania zgodności, która zapewni w pełni skuteczne monitorowanie zgodności w odniesieniu do operacji lotniczych i naziemnych oraz wspierania osiągania celów biznesowych.

Szkolenia realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, ORO.GEN.200 (System Zarządzania), ORO.GEN.130 (Zmiany w zakresie certyfikatu AOC)
Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych przez nas szkoleń CMS wraz z zakresem tematycznym znajdziesz na naszej stronie - wersja pełna serwisu przeznaczona dla komputerów

www.atsaero.eu
Prowadzone przez nas szkolenia CMS przeznaczone są dla:

🖝 przewoźników lotniczych CAT, operatorów SPO, SPO-HR
🖝 operatorów lotniczych Complex/Non-Complex
🖝 każdego, kto zamierza uzyskać bądź pogłębić wiedzę w zakresie monitorowania i zapewnienia zgodności z przepisami

Szkolenia zawierają m.in. takie elementy jak:

🖈 Wymagania i zasady systemu zarządzania w części  PART OPS
🖈 Zintegrowane systemy zarządzania
🖈 Zasady i praktyka monitorowania zgodności, w tym FDMS
🖈 Opracowanie programów monitorowania zgodności
🖈 Planowanie audytu - tworzenie list kontrolnych audytu
🖈 Obiektywne audyty zgodności i metody raportowania
🖈 Raporty z audytu i zapisy
🖈 Rola Kierownika Odpowiedzialnego w kierowaniu procesem monitorowania zgodności i zapewnieniu odpowiedniej reakcji na wyniki monitorowania zgodności
ZNAJDŹ NAS NA  FACEBOOKU !