MENU

CRM
Crew Resource Management
SZKOLENIA

Każdy członek załogi powinien przejść szkolenie CRM (Crew Resource Management - Zarządzanie Zasobami Załogi) w zakresie zgodnym z zadaniami jakie wykonuje na pokładzie statku powietrznego. Wymagania te dotyczą zarówno załogi lotniczej (piloci) jak i członków personelu pokładowego.

Szkolenie CRM ma na celu przekazanie wiedzy zapewniającej wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów (m.in. członków załogi, systemów lotniczych, urządzeń pomocniczych) w sposób bezpieczny i efektywny.

Celem CRM jest poprawa umiejętności komunikacyjnych i zarządczych danego członka załogi. Należy podkreślić, iż duży nacisk kładziony jest na wiedzę pozatechniczną (NOTECHS), a także na umiejętności oraz postawę załogi.
NOTECHS (umiejętności nietechniczne) - jest to zatwierdzona metoda oceny umiejętności CRM w załodze lotniczej.

Struktura NOTECHS składa się z czterech głównych kategorii:

Współpraca - jako zdolność do efektywnej pracy w załodze.

Skuteczne przywództwo i umiejętności menedżerskie - elementy, cechy, które  pomagają osiągnąć wspólne zadanie w ramach zmotywowanego, w pełni funkcjonującego zespołu.

Świadomość sytuacyjna - jako zdolność do dokładnego postrzegania elementów znajdujących się w kabinie załogi lotniczej i na zewnątrz samolotu, a także umiejętność zrozumienia znaczenia różnych elementów w danym środowisku oraz projekcji ich statusu w najbliższej przyszłości.

Podejmowanie decyzji - jako proces osądu lub wyboru opcji.

Szkolenia CRM prowadzone są w sali wykładowej przez doświadczonych instruktorów posiadających wymagane uprawnienia, w przyjaznych warunkach zapewniających uczestnikom możliwość interakcji i komunikowania się w środowisku sprzyjającym nauce.
Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych przez nas szkoleń CRM wraz z zakresem tematycznym znajdziesz na naszej stronie - wersja pełna serwisu przeznaczona dla komputerów

www.atsaero.eu
Szkolenia CRM realizowane są w formie sesji grupowej w dwóch wariantach:

◈ podstawowym (wprowadzającym)
◈ odświeżającym - przeprowadzanym corocznie.

Prowadzimy również szkolenia dla Instruktorów/Trenerów CRM:

◈ wprowadzające (Basic), oraz
◈ odświeżające (Recurrent)

Każde szkolenie CRM przygotowywane jest przez nas w oparciu o instrukcję OM-D operatora,  w sposób zapewniający spełnienie wszystkich zawartych w niej zapisów w zakresie CRM, zgodnie z ORO.GEN.205.
ZNAJDŹ NAS NA  FACEBOOKU !
Szkolenia CRM realizowane są w formie sesji grupowej w dwóch wariantach:

podstawowym (wprowadzającym)
odświeżającym - przeprowadzanym corocznie.

Prowadzimy również szkolenia dla Instruktorów/Trenerów CRM:

wprowadzające (Basic), oraz
odświeżające (Recurrent)

Każde szkolenie CRM przygotowywane jest przez nas w oparciu o instrukcję OM-D operatora,  w sposób zapewniający spełnienie wszystkich zawartych w niej zapisów w zakresie
CRM, zgodnie z ORO.GEN.205.