MENU
Transport Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną
SZKOLENIA

Transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, jako najbardziej restrykcyjny wśród pozostałych rodzajów transportu, został szczegółowo uregulowany przez międzynarodowe organizacje lotnictwa cywilnego, stowarzyszenia oraz władze lotnicze poszczególnych państw. Głównym celem tych regulacji jest zapewnienie realizacji transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną w sposób efektywny i przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Posiadając w swoim zespole wykwalifikowanych instruktorów, oferujemy Państwu szkolenia z transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, które realizowane są z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących w lotnictwie cywilnym przepisów krajowych oraz międzynarodowych.

Obowiązkowi szkoleń z transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną podlegają:
🖝 Przewoźnicy lotniczy z zatwierdzeniem i bez zatwierdzenia na obsługę materiałów niebezpiecznych
🖝 Agenci obsługi naziemnej z zatwierdzeniem i bez zatwierdzenia na transport materiałów niebezpiecznych
🖝 Podmioty świadczące usługi kontroli bezpieczeństwa i prześwietlania frachtu lotniczego, poczty oraz bagażu
🖝 Nadawcy i pracownicy spedycji lotniczej
🖝 Operatorzy pocztowi
Szkolenia obejmują wszystkie obszary kompetencyjne, w których przepisy DG mają zastosowanie.

Prowadzimy szkolenia podstawowe (BASIC) i odświeżające (RECURRENT) w trybie stacjonarnym.
Oferujemy Państwu:

🖈 Szkolenia z transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną we wszystkich kategoriach wyznaczonych w IT ICAO i IATA DGR (Kat. 1-17)
🖈 Szkolenia dla personelu odpowiedzialnego za rezerwację miejsc pasażerskich i frachtu lotniczego
🖈 Szkolenia dla personelu odpowiedzialnego za kontrolę bezpieczeństwa i prześwietlane bagażu, frachtu lotniczego oraz poczty
🖈 Szkolenia dedykowane dla kadry zarządzającej i pracodawców
🖈 Szkolenia z implementacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w procesach transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną
🖈 Szkolenia z transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną dla przewoźników lotniczych AOC oraz operatorów SPO i NCO
🖈 Spersonalizowane programy szkoleń zgodnie z Instrukcjami Technicznymi ICAO oraz wytycznymi IATA DGR
Szkolenia prowadzone są z uwzględnieniem aktualnych przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, a mianowicie:
📚 IATA Dangerous Goods Regulations, Edycja 60
📚 Załącznik 18 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym ICAO
📚 Instrukcje Techniczne Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną Dok. 9284 ICAO, Edycja 2019-2020
📚 Poradnik postępowania w razie zagrożenia statku powietrznego na skutek incydentu z materiałami niebezpiecznymi Dok. 9481, Edycja 2019-2020
📚 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r.
📚 Ustawa Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. wraz z rozporządzeniami wykonawczymi
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z zakresem obowiązków.
Certyfikat wydawany jest w języku angielskim.
Szkolenie ważne jest 24 miesiące.
ZNAJDŹ NAS NA  FACEBOOKU !