MENU

FRMS
Fatigue Risk Management System
SZKOLENIA

W 2011 r. ICAO wprowadziła zmianę do części 1 załącznika 6, zapewniając krajowym władzom lotniczym ramy regulacyjne, dotyczące Systemu zarządzania ryzykiem zmęczenia (FRMS) jako dodatkowego sposobu dla operatorów na zarządzanie zmęczeniem.

W styczniu 2014 r.,
EASA opublikowała „Europejskie rozporządzenie w sprawie ograniczeń czasu lotu (FTL) dla certyfikatu przewoźnika lotniczego zarobkowego transportu lotniczego (CAT/AOC). Przepisy te obejmują europejski system FTL i wiele obowiązków operatora (ORO.FTL.110) w zakresie zarządzania zmęczeniem.
Kurs został zaprojektowany tak, aby był zgodny z przepisami EASA, a także najnowszymi materiałami zawierającymi wytyczne ICAO na temat FRMS.
Kurs obejmuje zarówno
ORO.FTL.110 (zarządzanie zmęczeniem w ramach SMS), jak i ORO.FTL.120 (Zarządzanie ryzykiem zmęczenia).
Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych przez nas szkoleń FRMS wraz z zakresem tematycznym znajdziesz na naszej stronie - wersja pełna serwisu przeznaczona dla komputerów

www.atsaero.eu
Szkolenie FRMS adresowane jest do pracowników wykonujących swoje obowiązki w następujących organizacjach:

przedsiębiorstwa lotnicze
porty lotnicze
lotniska aeroklubowe i prywatne
przewoźnicy lotniczy
ośrodki szkoleniowe

w szczególności:
personel odpowiedzialny za wdrożenie i nadzór nad FRMS
kierownicy nominowani
piloci
członkowie personelu pokładowego
specjaliści ds. bezpieczeństwa
specjaliści FRMS
pracownicy działu planowania
instruktorzy CRM

Przykładowe zagadnienia omawiane podczas szkolenia FRMS:

Co to jest zmęczenie? Jak zmęczenie wpływa na sprawność poznawczą?

Jakie są konsekwencje zmęczenia w przypadku personelu lotniczego?

Preskryptywne podejście do radzenia sobie ze zmęczeniem

Identyfikowanie wskaźników bezpieczeństwa związanych ze zmęczeniem

Przygotowanie organizacji do FRM

Wymagania ORO.FTL.110 i ORO.FTL.120

Zarządzanie zmęczeniem w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem

Funkcje grafiku, które mogą zwiększać ryzyko zmęczenia

Korzyści z FRMS