MENU

HFA
HUMAN FACTOR in AVIATION

HPL
HUMAN PERFORMANCE and LIMITATIONS
SZKOLENIA

Czynnik ludzki jest zagadnieniem wpływającym na sposób wykonywania pracy przez człowieka. Są to umiejętności osobiste oraz społeczne, takie jak komunikacja i podejmowanie decyzji, które uzupełniają nasze umiejętności techniczne.

Wiedza z zakresu czynnika ludzkiego oraz możliwości i ograniczeń człowieka może być wykorzystana w celu minimalizacji prawdopodobieństwa popełnienia błędów, a także do zbudowania systemów bardziej odpornych na błędy spowodowane przez człowieka.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych przez nas szkoleń HFA oraz HPL wraz z zakresem tematycznym znajdziesz na naszej stronie - wersja pełna serwisu przeznaczona dla komputerów

www.atsaero.eu
Szkolenia HFA oraz HPL adresowane są do pracowników wykonujących swoje obowiązki w następujących organizacjach:

operatorzy lotniczy
ośrodki szkoleniowe
lotniska aeroklubowe i prywatne
organizacje obsługowe PART-145
organizacje zarządzania ciągłą  zdatnością do lotu zgodnie z Part M/G

w szczególności:
piloci
członkowie personelu pokładowy
specjaliści ds. bezpieczeństwa
specjaliści FRMS
pracownicy działu planowania
instruktorzy CRM
personel kierowniczy
personel certyfikujący, poświadczający, wspomagający obsługę
mechanicy lotniczy
pracownicy działów planistycznych, inżynierowie, personel działów śledzenia zapisów
pracownicy systemu kontroli jakości
wyspecjalizowany personel obsługowy
kadra dydaktyczna organizacji szkoleniowych certyfikowanych wg PART-147
kandydaci do licencji mechanika obsługi przygotowujący się do egzaminu z Modułu 9 „Human Factor”
pracownicy działów zaopatrzenia i logistyki
operatorzy wyposażenia naziemnego

W szkoleniu mogą wziąć również udział osoby zainteresowane problematyką HF w lotnictwie.

Podczas prowadzonych przez nas szkoleń poznasz m.in.:

Zagadnienia dotyczące „Czynników ludzkich”, ich znaczenie w obsłudze technicznej statków powietrznych oraz wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych

„Czynnik ludzki” - wymagania i zalecenia w organizacjach obsługowych, organizacjach zarządzania ciągłą zdatnością do lotu oraz organizacjach szkolenia personelu technicznego

Ograniczenia wynikające z „Czynnik ludzki” - w ujęciu indywidualnym i systemowym, które mogą wpłynąć na zdatność do lotu

oraz zdobędziesz umiejętności w zakresie:
„Czynnika ludzkiego”, które mogą istotnie wpłynąć na bezpieczeństwo, jakość i efektywność obsługi (komunikacja, praca w zespole, rozwiązywanie problemów, zarządzanie zadaniami, tworzenie procedur)

Promowania odpowiedzialnego podejścia do bezpieczeństwa działań obsługowych (filmy, ćwiczenia, analiza wypadków lotniczych)

Opracowywania programu organizacji w zakresie „Czynnika ludzkiego”, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami