MENU

SMS
Safety Management System
SZKOLENIA

System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) stanowi systematyczne podejście do zarządzania bezpieczeństwem, wraz z określeniem odpowiedzialności, niezbędnej struktury organizacyjnej, zasad oraz procedur.

Celem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem jest zapewnienie uporządkowanego podejścia do zarządzania organizacją w sposób  umożliwiający kontrolowanie ryzyka związanego z wykonywaniem operacji lotniczych.

Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem musi uwzględniać specyfikę struktury organizacyjnej a także procesów związanych z bezpieczeństwem operacji lotniczych.
Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych przez nas szkoleń SMS wraz z zakresem tematycznym znajdziesz na naszej stronie - wersja pełna serwisu przeznaczona dla komputerów

www.atsaero.eu
Prowadzone przez nas szkolenia SMS przeznaczone są dla:

operatorów lotniczych
agentów obsługi naziemnej (HA)
służb ATC
zarządzających lotniskami
każdego, kto zamierza uzyskać bądź pogłębić wiedzę w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie

Przykładowe zagadnienia omawiane podczas szkolenia SMS:

Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS)

Safety Policy, Just Culture, Safety Culture

Planowanie, zarządzanie i zapewnienie bezpieczeństwa

Promocja bezpieczeństwa

Personel - wymagania, obowiązki, uprawnienia

Identyfikacja zagrożeń

Struktura i dokumentacja SMS

Szkolenia prowadzone są w oparciu o:

📚 EU 965/2012 Part ORO i ORA (GEN.200)/AMC/GM, NPA ADR+TECH
📚 Aneks 19 ICAO
📚 SMM IV ICAO