PLATFORMA SZKOLENIOWA
NEWSROOM

CMS
Compliance Monitoring System

SZKOLENIA Z ZAKRESU
ZARZĄDZANIA SYSTEMEM MONITOROWANIA ZGODNOŚCI
 
Celem szkolenia z zakresu Zarządzania Systemem Monitorowania Zgodności jest przekazanie kompleksowej wiedzy, która zapewni w pełni skuteczne monitorowanie zgodności w odniesieniu do operacji lotniczych i naziemnych jak również wspierania osiągania celów biznesowych.
Szkolenia realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. ORO.GEN.200 (System Zarządzania), ORO.GEN.130 (Zmiany w zakresie certyfikatu AOC). Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z zakresem wykonywanych obowiązków.
Certyfikat wydawany jest w języku polskim oraz angielskim

Mając na uwadze potrzeby naszych Klientów wynikające ze specyfiki prowadzonej działalności, firma
ATS oferuje możliwość modyfikacji zakresu szkolenia zgodnie z życzeniem Klienta, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
Proponowane przez nas terminy szkoleń jak również miejsce ich przeprowadzenia mogą zostać dostosowane do Państwa potrzeb po wcześniejszym uzgodnieniu.  Skontaktuj się z nami przy użyciu przycisku 
ZAPYTAJ O SZKOLENIE
 
SZKOLENIA STACJONARNE

CMS
COMPLIANCE MONITORING SYSTEM
Zarządzanie Systemem Monitorowania Zgodności
Poziom PODSTAWOWY
(Szkolenie WPROWADZAJĄCE)

KOD SZKOLENIA

CMS-ST-BPL

Liczba dni:
Liczba godzin:
Uczestnicy (max):
Egzamin/Test:
Termin:
Miejsce:
Okres ważności szkol.:
2
16  (teoria+ćwiczenia)
5 (optymalnie)
TAK
Zapytaj
Warszawa/do uzgodnienia
bezterminowo
CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie technik monitorowania zgodności w celu ułatwienia w pełni skutecznego monitorowania zgodności w odniesieniu do operacji lotniczych i naziemnych oraz wspierania osiągania celów biznesowych organizacji.
Szkolenie jest wysoce partycypacyjne i promuje najlepsze praktyki, które stały się punktem odniesienia w lotnictwie cywilnym.
KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU
Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do:
🖝 kadry zarządzającej
🖝 osób kluczowych w organizacji
🖝 pracowników zaangażowanych w procesy zapewnienia jakości
u operatorów i przewoźników lotniczych.
METODY I FORMY SZKOLENIA
Wykład, pokaz w formie prezentacji, ćwiczenia.
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin w formie testu
CERTYFIKAT
 
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia podstawowego. Certyfikat wydawany jest w języku polskim oraz angielskim.
ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA
🖈 Zasady systemu zarządzania
🖈 Wymagania dotyczące systemu zarządzania w części  PART OPS
🖈 Zintegrowane systemy zarządzania, zawierające bezpieczeństwo, jakość itp.
🖈 Zasady i praktyka monitorowania zgodności, w tym FDMS
🖈 Rola i obowiązki menedżera zgodności
🖈 Audyt zgodności jako integralna część zarządzania
🖈 Względne obowiązki osób zarządzających i wykonujących monitorowanie zgodności i audyt zgodności wraz z podmiotami monitorującymi, które będą musiały rozważyć i wdrożyć skuteczne działania naprawcze
🖈 Opracowanie programów monitorowania zgodności
🖈 Obiektywne audyty zgodności i metody raportowania
🖈 Planowanie audytu - tworzenie list kontrolnych audytu
🖈 Prowadzenie audytu najlepszych praktyk
🖈 Umiejętności i techniki audytowego audytu
🖈 Zgłaszanie ustaleń kontroli
🖈 Raporty z audytu i zapisy
🖈 Psychologiczne aspekty audytu
🖈 Kompetencje audytora i problemy rozwojowe
🖈 Niezgodność z podstawową determinacją przyczyn, działaniami naprawczymi, mechanizmami kontroli i zamykania kontroli
🖈 Rola Kierownika Odpowiedzialnego w kierowaniu procesem monitorowania zgodności i zapewnieniu odpowiedniej reakcji na wyniki monitorowania zgodności
SZKOLENIA E-LEARNING

SZKOLENIA MIXED


Przydatne linki
KONTAKT
ATS Aviation Training and Support Sp. z o.o.
e-mail: info@atsaero.eu
KRS:  0000766210  REGON: 382289504  NIP: 5223146482
Copyright © 2019 ATS Aviation Training and Support Sp. z o.o.  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@atsaero.eu