PLATFORMA SZKOLENIOWA
NEWSROOM

CRM
Crew Resource Management

SZKOLENIA Z ZAKRESU
ZARZĄDZANIA ZASOBAMI ZAŁOGI
 
Zgodnie z wymaganiami EASA ORO.FC.005, ORO.FC.115 oraz dodatkowo w przypadku przewoźników lotniczych ORO.FC.215 - załogi lotnicze, jak również zgodnie z ORO.CC.115 w odniesieniu do personelu pokładowego, każdy członek załogi musi przejść szkolenie w zakresie Zarządzania Zasobami Załogi (CRM).
Szczegóły dotyczące zakresu szkoleń, jak również wymogów dotyczących sposobu prezentacji poszczególnych elementów przedstawione zostały poniżej.

Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z zakresem obowiązków.
Certyfikat wydawany jest w języku polskim oraz angielskim

Mając na uwadze potrzeby naszych Klientów wynikające ze specyfiki prowadzonej działalności, firma
ATS oferuje możliwość modyfikacji zakresu szkolenia zgodnie z życzeniem Klienta, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
Proponowane przez nas terminy szkoleń jak również miejsce ich przeprowadzenia mogą zostać dostosowane do Państwa potrzeb po wcześniejszym uzgodnieniu.  Skontaktuj się z nami przy użyciu przycisku 
ZAPYTAJ O SZKOLENIE

ZASADY OGÓLNE     

Elementy szkolenia CRM
---------------------------------------------------------
Szkolenie wstępne CRM Szkolenie przejściowe
przy zmianie
typu statku powietrznego
Szkolenie przejściowe
przy zmianie
operatora
Szkolenie okresowe Szkolenie dowódcze
Czynnik ludzki w lotnictwie
(Human Factor)
Ogólne instrukcje w zakresie zasad
i celów CRM
Możliwości i ograniczenia człowieka
Zarządzanie zagrożeniami i błędami
SZCZEGÓŁOWO WYMAGANE WYMAGANE WYMAGANE WYMAGANE

Z PERSPEKTYWY POJEDYNCZEGO CZŁONKA ZAŁOGI KOKPITOWEJ     

Elementy szkolenia CRM
---------------------------------------------------------
Szkolenie wstępne CRM Szkolenie przejściowe
przy zmianie
typu statku powietrznego
Szkolenie przejściowe
przy zmianie
operatora
Szkolenie okresowe Szkolenie dowódcze
Świadomość osobowości,
błędy ludzkie i odpowiedzialność,
postawy i zachowania,
samoocena i samokrytyka
Stres i zarządzanie nim
Zmęczenie i czujność
Asertywność, świadomość sytuacyjna,
pozyskiwanie i przetwarzanie informacji
SZCZEGÓŁOWO NIE WYMAGANE NIE WYMAGANE WYMAGANE SZCZEGÓŁOWO

Z PERSPEKTYWY ZAŁOGI KOKPITOWEJ     

Elementy szkolenia CRM
---------------------------------------------------------
Szkolenie wstępne CRM Szkolenie przejściowe
przy zmianie
typu statku powietrznego
Szkolenie przejściowe
przy zmianie
operatora
Szkolenie okresowe Szkolenie dowódcze
Nadzorowanie i podejmowanie interwencji WYMAGANE SZCZEGÓŁOWO SZCZEGÓŁOWO WYMAGANE WYMAGANE
Automatyzacja i filozofia
jej użycia
WYMAGANE SZCZEGÓŁOWO SZCZEGÓŁOWO SZCZEGÓŁOWO SZCZEGÓŁOWO
Specyfika różnic w zależności
od typu statku powietrznego
WYMAGANE SZCZEGÓŁOWO NIE WYMAGANE WYMAGANE WYMAGANE

Z PERSPEKTYWY CAŁEJ ZAŁOGI     

Elementy szkolenia CRM
---------------------------------------------------------
Szkolenie wstępne CRM Szkolenie przejściowe
przy zmianie
typu statku powietrznego
Szkolenie przejściowe
przy zmianie
operatora
Szkolenie okresowe Szkolenie dowódcze
Wspólna świadomość sytuacyjna,
wspólne pozyskiwanie
i przetwarzanie informacji.
Zarządzanie obciążeniem pracą.
Efektywna komunikacja i koordynacja
pomiędzy członkami załogi w kokpicie
i poza nim.
Przywództwo, kooperacja, synergia,
delegowanie,
podejmowanie decyzji,
podejmowanie działań.
Rozwój odporności.
Efekt zaskoczenia i zdziwienia.
Różnice kulturowe.
SZCZEGÓŁOWO WYMAGANE WYMAGANE WYMAGANE SZCZEGÓŁOWO

Z PERSPEKTYWY OPERATORA I ORGANIZACJI     

Elementy szkolenia CRM
---------------------------------------------------------
Szkolenie wstępne CRM Szkolenie przejściowe
przy zmianie
typu statku powietrznego
Szkolenie przejściowe
przy zmianie
operatora
Szkolenie okresowe Szkolenie dowódcze
Kultura bezpieczeństwa operatora
i kultura operacyjna,
standardowe procedury operacyjne,
czynniki organizacyjne, czynniki związane
z typem operacji.
Efektywna komunikacja i koordynacja
z innym personelem
operacyjnym i służbami naziemnymi
SZCZEGÓŁOWO WYMAGANE SZCZEGÓŁOWO WYMAGANE SZCZEGÓŁOWO
Studium przypadków SZCZEGÓŁOWO SZCZEGÓŁOWO SZCZEGÓŁOWO SZCZEGÓŁOWO SZCZEGÓŁOWO
SZKOLENIA STACJONARNE

CRMI
CREW RESOURCE MANAGEMENT - INSTRUCTOR
Zarządzanie Zasobami Załogi
Szkolenie dla Instruktorów/Trenerów
(Szkolenie WPROWADZAJĄCE)

KOD SZKOLENIA

CRMI-ST-BPL

Liczba dni:
Liczba godzin:
Uczestnicy (max):
Egzamin/Test:
Termin:
Miejsce:
Okres ważności szkol.:
5
40  (teoria+ćwiczenia)
5
TAK
Zapytaj
Warszawa/do uzgodnienia
36 miesięcy (wraz z bieżącą praktyką zgodnie z przepisami)
CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką efektywnego wykorzystania zasobów załogi w
operacjach lotniczych, w tym: usprawnienie komunikacji, współpracy w załodze, jakości porozumiewania się z osobami uczestniczącymi w realizacji operacji lotniczych.
Ponadto, szkolenie ukierunkowane jest na rozwój wiedzy oraz kompetencji w zakresie podstaw psychologii uczenia się dorosłych, przygotowania szkolenia i materiałów szkoleniowych, jak również sposobu prezentowania i przekazywania wiedzy jako instruktor.
KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU
Szkolenie adresowane jest do:
🖝
osób zaangażowanych w CRM
🖝 pilotów
🖝 członków personelu pokładowego
🖝 pilotów instruktorów
🖝 kierowników bezpieczeństwa
METODY I FORMY SZKOLENIA
Wykład, pokaz w formie prezentacji, ćwiczenia.
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Ćwiczenia/egzamin/przedstawienie własnej prezentacji
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia podstawowego. Certyfikat wydawany jest w języku polskim oraz angielskim.
ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA
Część 1:
🖈 Uwarunkowania procesu uczenia się;
🖈 Dynamika grupy;
🖈 Techniki prowadzenia szkoleń;
🖈 Zarządzanie szkoleniem;
🖈 Ocenianie, ewaluacja szkolenia;
Część 2:
🖈 Wymagania prawne szkoleń CRM;
🖈 Instruktor/trener (4 etapy uczenia, 3 domeny uczenia, rola instruktora);
🖈 Prowadzenie szkolenia (ćwiczenia);
🖈 Praktyczna realizacja kursu;
🖈 Komunikacja;
Część 3:
🖈 Model SHELL;
🖈 Przetwarzanie informacji;
🖈 Świadomość sytuacyjna;
🖈 Sen i rytm dobowy;
🖈 Rozwój odporności;
🖈 Efekt zaskoczenia i zdziwienia;
Część 4:
🖈 Konflikt;
🖈 Podejmowanie decyzji;
🖈 Zarządzanie czasem i pracą;
🖈 Przywództwo;
🖈 Zarządzanie zmęczeniem;
Część 5:
🖈 Zarządzanie zagrożeniami i błędami;
🖈 Automatyzacja;
🖈 Studium przypadku;
🖈 Egzamin pisemny;
🖈 Przygotowywanie prezentacji do egzaminu praktycznego;
🖈 Przedstawienie własnych prezentacji;
🖈 Ocena prezentacji
 

CRMI
CREW RESOURCE MANAGEMENT - INSTRUCTOR
Zarządzanie Zasobami Załogi
Szkolenie dla Instruktorów/Trenerów
(Szkolenie ODŚWIEŻAJĄCE)

KOD SZKOLENIA

CRMI-ST-RPL

Liczba dni:
Liczba godzin:
Uczestnicy (max):
Egzamin/Test:
Termin:
Miejsce:
Okres ważności szkol.:
3
24 (teoria+ćwiczenia)
5 (optymalnie)
TAK
Zapytaj
Warszawa/do uzgodnienia
36 miesięcy (wraz z bieżącą praktyką zgodnie z przepisami)
CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu odświeżenie wiadomości oraz umiejętności w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów załogi w operacjach lotniczych, w tym: usprawnienie komunikacji, współpracy w załodze, jakości porozumiewania się z osobami uczestniczącymi w realizacji operacji lotniczych.
Ponadto, uczestnicy otrzymują informację na temat zmian przepisów, jakie zaszły od ostatniego szkolenia w jakim brali oni udział.
Podobnie jak w przypadku szkolenia WPROWADZAJĄCEGO - BASIC (kod: CRMI-ST-BPL), nacisk kładziony jest na doskonalenie wiedzy oraz kompetencji w zakresie podstaw psychologii uczenia się dorosłych, przygotowania szkolenia i materiałów szkoleniowych, jak również sposobu prezentowania i przekazywania wiedzy jako instruktor.
KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU
Szkolenie adresowane jest do:
🖝
osób zaangażowanych w CRM
🖝 pilotów
🖝 członków personelu pokładowego
🖝 pilotów instruktorów
🖝 kierowników bezpieczeństwa
METODY I FORMY SZKOLENIA
Wykład, pokaz w formie prezentacji, ćwiczenia.
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Ćwiczenia/egzamin/przedstawienie własnej prezentacji
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia odświeżającego (recurrent). Certyfikat wydawany jest w języku polskim oraz angielskim.
ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA
Część 1:
🖈 Uwarunkowania procesu uczenia się;
🖈 Dynamika grupy;
🖈 Techniki prowadzenia szkoleń;
🖈 Zarządzanie szkoleniem;
🖈 Ocenianie, ewaluacja szkolenia;
🖈 Wymagania prawne szkoleń CRM;
🖈 Praktyczna realizacja kursu;
🖈 Komunikacja;
🖈 Model SHELL;
Część 2:
🖈 Przetwarzanie informacji;
🖈 Świadomość sytuacyjna;
🖈 Sen i rytm dobowy;
🖈 Rozwój odporności;
🖈 Efekt zaskoczenia i zdziwienia;
🖈 Konflikt;
🖈 Podejmowanie decyzji;
🖈 Zarządzanie czasem i pracą;
🖈 Przywództwo;
🖈 Zarządzanie zmęczeniem;
Część 3:
🖈 Zarządzanie zagrożeniami i błędami;
🖈 Automatyzacja;
🖈 Studium przypadku;
🖈 Egzamin pisemny;
🖈 Przygotowywanie prezentacji do egzaminu praktycznego;
🖈 Przedstawienie własnych prezentacji;
🖈 Ocena prezentacji;
 

CRM
CREW RESOURCE MANAGEMENT
Zarządzanie Zasobami Załogi - Poziom PODSTAWOWY
(Szkolenie WPROWADZAJĄCE)

KOD SZKOLENIA

CRM-ST-BPL

Liczba dni:
Liczba godzin:
Uczestnicy (max):
Egzamin/Test:
Termin:
Miejsce:
Okres ważności szkol.:
2
16 (teoria+ćwiczenia)
10 (optymalnie)
NIE
Zapytaj
Warszawa/do uzgodnienia
dożywotnio
CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką efektywnego wykorzystania zasobów załogi w
operacjach lotniczych, w tym: usprawnienie komunikacji i współpracy w załodze, jakości porozumiewania się z osobami uczestniczącymi w realizacji operacji lotniczych.
KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU
Szkolenie adresowane jest do:
🖝
pilotów
🖝 członków personelu pokładowego
🖝 osób zaangażowanych w CRM
METODY I FORMY SZKOLENIA
Wykład, pokaz w formie prezentacji, ćwiczenia.
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Ćwiczenia/przedstawienie własnej prezentacji
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia podstawowego. Certyfikat wydawany jest w języku polskim oraz angielskim.
ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA
Część 1:
🖈 Ogólne instrukcje w sprawie zasad i celów CRM;
🖈 Błąd załogi, rodzaje, łańcuch błędów, wykrywanie i zapobieganie błędom;
🖈 Kultura bezpieczeństwa, SOP, czynniki operacyjne i organizacyjne;
🖈 Stres, kontrolowanie stresu, zmęczenie, postrzeganie, uwaga;
🖈 Świadomość sytuacyjna, kontrolowanie obciążenia pracą;
🖈 Zbieranie i przetwarzanie informacji, proces podejmowania decyzji;
🖈 Studium przypadków;
Część 2:
🖈 Efektywna komunikacja i koordynacja w kokpicie i poza nim;
🖈 Dowodzenie, budowanie zespołu, synergia;
🖈 Automatyzacja czynności;
🖈 Rozwój odporności;
🖈 Efekt zaskoczenia i zdziwienia;
🖈 Różnice kulturowe;
 

CRM
CREW RESOURCE MANAGEMENT
Zarządzanie Zasobami Załogi - Poziom PODSTAWOWY
(Szkolenie ODŚWIEŻAJĄCE)

KOD SZKOLENIA

CRM-ST-RPL

Liczba dni:
Liczba godzin:
Uczestnicy (max):
Egzamin/Test:
Termin:
Miejsce:
Okres ważności szkol.:
1
8 (teoria+ćwiczenia)
10 (optymalnie)
NIE
Zapytaj
Warszawa/do uzgodnienia
12 miesięcy
CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu odświeżenie wiadomości oraz umiejętności w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów załogi w operacjach lotniczych, w tym: usprawnienie komunikacji, współpracy w załodze, jakości porozumiewania się z osobami uczestniczącymi w realizacji operacji lotniczych.
Ponadto, uczestnicy otrzymują informację na temat zmian przepisów, jakie zaszły od ostatniego szkolenia w jakim brali oni udział.
KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU
Szkolenie adresowane jest do:
🖝
pilotów
🖝 członków personelu pokładowego
🖝 osób zaangażowanych w CRM
METODY I FORMY SZKOLENIA
Wykład, pokaz w formie prezentacji, ćwiczenia.
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Ćwiczenia/przedstawienie własnej prezentacji
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia odświeżającego. Certyfikat wydawany jest w języku polskim oraz angielskim.
ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA
Szkolenie obejmuje od 6 do 8 godzin wykładowych i odbywa się raz na 12 miesięcy.
Treść szkolenia zgodna jest z zakresem tematyki CRM określonej w PART-ORO. FC.115&215
Część wykładów i ćwiczeń w zakresie współpracy kokpit - kabina może być prowadzona wspólnie dla personelu pokładowego i kokpitowego. Tematy szkoleniowe zawarte są w powyższej tabeli i omawiane są w cyklu 3-letnim.
Wykładowca może dobierać elementy szkolenia spośród wymienionych w przepisach, przy uwzględnieniu preferencji rodzaju uczestników szkolenia.

Przydatne linki
KONTAKT
ATS Aviation Training and Support Sp. z o.o.
e-mail: info@atsaero.eu
KRS:  0000766210  REGON: 382289504  NIP: 5223146482
Copyright © 2019 ATS Aviation Training and Support Sp. z o.o.  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@atsaero.eu